Protesten Vluchtelingen op Straat

Door AFA Den Haag
De afgelopen week hebben vluchtelingen opnieuw gedemonstreerd voor een betere toekomst. Vele van hun leven in asielzoekerscentra, of zelfs op straat. Zij hebben geen papieren om hier te kunnen wonen, te mogen werken, hebben geen recht op zorg en dreigen uitgezet te worden.

Protest Zwolle
Maandagavond 20 augustus, rond 19:00 uur heeft een groep van 30 tot 40
(voornamelijk Koerdische) Irakezen een kamp opgezet voor de IND in Zwolle.
De gemeente vertelde hen 2 tot 3 dagen daar te mogen demonstreren.
De volgende dag om ongeveer 11:30 uur sprak Hans Driessen, adjunct
directeur van de IND, met de groep Irakezen. Het gesprek leverde niets op.
Van de IND mochten camera’s niet bij het gesprek aanwezig zijn.

Woensdag morgen werden de demonstranten weggejaagd bij het IND-gebouw. 4
demonstranten werden daarbij gearresteerd, waardoor de Burgemeester Henk
Jan Meijer (VVD) van Zwolle de hele demonstratie heeft verboden. Naar
aanleiding van dit verbod, vond een ontruiming plaats en zijn zo’n veertig
mensen aangehouden.
De gemeente Zwolle stelt dat de groep de demonstratie niet tijdig heeft
aangemeld bij de gemeente. De gemeente Zwolle schendt hiermee het recht op
vrijheid van demonstratie.
Tijdens het beëindigen van de actie is er in het begin een paar keer flink
gemept door de politie. ‘Heavy’, volgens een ooggetuige. De gearresteerde
mensen werden ondergebracht in de politiebureaus van Borne, Apeldoorn en
Zwolle. In de loop van de avond zijn mensen toch allemaal vrijgelaten, maar
zij kregen geen opvang in asielzoekerscentra.

Inmiddels zijn de demonstranten een eigen Facebook-pagina gestart:
http://www.facebook.com/wijblijven.hier.1
Hier vindt je foto’s van de actie, ontruiming en nieuws.

Protest Ter Apel
Donderdag avond is er een nieuwe actie van vluchtelingen begonnen bij de
vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel. Er waren toen ongeveer dertig mensen
aanwezig. Dagelijks moeten zij stempelen en mogen zij de gemeente niet
verlaten, dit weigeren ze!
De volgende ochtend overleggen medewerkers van de IND en het COA (Centraal
Orgaan opvang asielzoekers) met de Somaliërs over een oplossing, maar
opnieuw zonder succes.
Een paar uur later vraagt de gemeente Vlagtwedde de asielzoekers te
vertrekken. “Volgens de gemeente Vlagtwedde mogen ze niet bivakkeren bij
het uitzetcentrum omdat het voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt”,
aldus RTV Drenthe.
Volgens mensen ter plekke heeft de gemeente verzocht de demonstratie te
beeindigen, omdat de demonstratie niet tijdig aangemeld zou zijn. Een
vanochtend ingediende aanmelding wordt niet serieus genomen.

IND sprak vrijdagmiddag met de Somaliërs, waarna enkelen van hen terug naar
binnen zijn gegaan, anderen bleven zitten. Zij kregen het aanbod om op een
andere plek te demonstreren en na 48 uur terug te keren naar het
uitzetcentrum. De Somaliërs zitten in de berm bij de weg en zouden een
gevaar vormen voor het verkeer. Als ze niets doen, pakt de politie hen op
en gaan ze enkele uren de gevangenis in. Sommige Somaliërs zijn zo uitgeput
dat hen dat niets meer uitmaakt. Weer een half uur later worden zo’n 20 demonstranten aangehouden.

Van zondag 26 augustus tot 14 september hebben de vluchtelingen een
vergunning gekregen om te demonstreren op een terrein in Sellingen. Zij
mogen 15 tenten opzetten, waarin elk 4 mensen mogen slapen. ‘S nachts mogen
60 man op het terrein aanwezig zijn, overdag meer.

AFA Den Haag steunt de vluchtelingen op straat en is voor vrijheid van
beweging!

Wil je de actualiteiten rondom de vluchtelingen volgen? Kijk dan op de
volgende sites:
http://www.facebook.com/wijblijven.hier.1
http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/
http://no-border.nl/
http://www.vrijheidvanbeweging.nl/

Geef angst en haat geen stem!

Op 12 september zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat wordt inmiddels steeds zichtbaarder, want het straatbeeld hangt weer vol met allerlei posters van politieke partijen. Helaas doen ook deze keer weer diverse partijen mee die zich profileren door zich negatief uit te laten over minderheden.

Nu is AFA sowieso geen voorstander van welke politieke partij dan ook, alle politici zijn immers alleen maar bezig voor hun eigen belang. Maar wij willen ook deze verkiezingen weer een statement maken tegen (rechts)-populistische partijen die zich tegen minderheden keren. Want elke keer als ze dat doen, wakkeren ze angst en haat in de samenleving aan. Iedere keer dat deze politici hun mond open trekken worden mensen gestereotypeerd of als minderwaardig weg gezet. Wij vinden dat dit soort partijen een sterk tegengeluid verdienen.

Daarom zijn ook rondom deze verkiezingen weer de posters met daarop “Geef angst en haat geen stem” verkrijgbaar. Nieuw deze keer zijn nu ook stickers met dezelfde boodschap. Plak deze posters en/of stickers in het straatbeeld om ook eens een positieve boodschap te verspreiden. Laat zien dat er ook andere ideeën leven in Nederland! De posters of stickers zijn te bestellen door een mailtje te sturen naar afa (at) afanederland.org. Een bijdrage in de kosten zou erg fijn zijn, maar hoeft natuurlijk niet.

De posters en stickers zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
www.xminy.nl

Oproep: Antifa Kamp Dortmund

Waarom Dortmund?

Dortmund is sinds meerdere jaren berucht om zijn nazi-probleem. De zogenaamde “Nationale Anti-Kriegstag” [Nationale anti-oorlogsdag] is, net zoals de fascistische “Herdenking” van het Bombardement op Dresden, van landelijke betekenis voor de nazi-scene. Bovendien doen Dortmunder naziclubs, zoals de “Nationale Widerstand Dortmund (NWDO)” [Nationaal Verzet Dortmund] en het “Skinhead-Front Dorstfeld”, telkens weer van zich spreken door offensieve acties, gewapende aanvallen en aanslagen. In het Dortmunder stadsdeel Dorstfeld hebben neonazistische structuren zich jarenlang vanuit verschillende woongemeenschappen en het “Nationale Zentrum” kunnen uitbreiden.

Fascistische netwerken – moordende politiek

Het NWDO is voortgekomen uit zogenaamde Dortmunder kameraadsschapsstructuren en beschikt landelijk over erg goede contacten. Dat blijkt enerzijds uit de brede, landelijke en ook internationale deelname van nazi’s aan de Dortmunder Nationale Anti-oorlogsdag’, en anderzijds uit de persoonlijke en infrastructurele ondersteuning bij landelijke nazi-events. De afgelopen jaren heeft de Dortmunder naziscene vaak de aandacht getrokken door haar actieve optreden.

Het Skinhead-Front Dorstfeld valt telkens opnieuw andersdenkenden en mensen met een migrantenachtergrond aan. Een treurig hoogtepunt van hun gewelddaden was de moord door Sven Kahlin op de punker Thomas Schulz. Deze daad werd door de nazi’s onder het mensenverachtende motto “1:0” gevierd. De vroegtijdig uit gevangenschap vrijgelaten Kahlin liet december 2010 wederom van zich horen door samen met leden van het Skinhead-Front de alternatieve kroeg Hirsch-Q aan te vallen. Sinds 2006 werd Hirsch-Q zes keer door nazi’s aangevallen. Op 26 november 2011 viel Sven Kahlin samen met vijf andere nazi’s twee jongeren met een Turkse migrantenachtergrond aan. Daarop werd zijn voorwaardelijke straf ingetrokken en sindsdien zit hij weer achter de tralies.

De racistisch gemotiveerde moord op 4 april 2006 op de kioskuitbater Mehmet Kubaşık door de nazi-terreurcel “Nationalsozialistische Untergrund (NSU)” [Nationaalsocialistische Ondergrondse] moet nog verder op mogelijke verbanden met Dortmunder neonazi structuren onderzocht worden. Een voormalige informant van de geheime dienst (Verfassungsschutz) van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) verklaarde aan het dagblad “WAZ” dat rond het jaar 2004 NPD-leden uit Dortmund contact hadden gelegd met rechtsradicalen in Thüringen. Daaronder zouden ook verbindingen met de NSU zijn geweest. Naast deze moordcomplexen is nog de Dortmunder wapenfanaat Michael Berger vermeldenswaard, die in 2000 twee politieagenten en een agente vermoordde.

Ontkennen, stimuleren, bestrijden?

De stad Dortmund heeft met zijn opstelling jarenlang aan een gunstig politiek klimaat bijgedragen voor de vestiging en groei van de nazi-scene. Het nazi-probleem werd officieel ontkend, nazi-activiteiten direct en indirect gestimuleerd. De politie oefende al in 2002 druk uit op de verhuurder van de zaal om een concert van een band uit het neonazi netwerk “Blood & Honour” niet af te zeggen. Antifascistische acties werden daarentegen gedwarsboomd en gecriminaliseerd. Op talrijke fysieke aanvallen van de kant van de nazi’s de afgelopen jaren volgden nauwelijks justitiële stappen, hetgeen de nazi’s in een televisie-interview gemeentjes opmerkten. In opdracht van de laatste hoofdcommissarissen van politie kwam het de afgelopen jaren telkens opnieuw tot landelijk bekritiseerd politieoptreden, waaronder de van vele zijden veroordeelde “Polizeikessel” [insluiting voor kortere of langere duur door een politiecordon] in het jaar 2000, waarbij grotendeels jongere activisten urenlang klemgezet werden. Vooraf aan de “Nationalen Anti-Kriegstag” van afgelopen jaar werd een vol busje met bewapende nazi’s, die een groepje antifascisten aangevallen had, niet vervolgd. Daarentegen werd er tegen de slachtoffers een zaak aanhangig gemaakt wegens wildplakken.

Nu, nu er nauwelijks meer politieke speelruimte bestaat om het georganiseerde neonazistische geweld nog langer te negeren, verandert er langzamerhand iets in de stadspolitiek. De nieuwe hoofdcommissaris kondigde een koersverandering van de politie aan en uitte zich zelfs in positieve zin met betrekking tot blokkaden tegen nazi-optochten. Het gebouw, waarin zich het “Nationale Zentrum” bevindt, werd door de gemeente Dortmund opgekocht en het huurcontract met de nazi’s werd opgezegd. Nadat eind maart 2012 nazi’s ’s nachts tijdens het plakken tegen de opzegging van het huurcontract werden gesnapt, werd de volgende dag onder andere het “Nationale Zentrum” doorzocht en werden de persoonsgegevens van meer dan 50 nazi’s uit Dortmund en Unna gescheckt. De slachtofferhulporganisatie “Back Up! – Steunpunt voor slachtoffers van rechts geweld” werd in het leven geroepen, er werd een speciale taskforce door de burgemeester ingesteld en enige weken geleden een “Rondetafel tegen rechts” opgericht. Desondanks blijft het afwachten met welke consequenties en continuïteit zich deze nieuwe antifascistische ijver van de gemeente ontwikkelen zal. De ervaringen van de laatste jaren hebben getoond, dat wantrouwen op zijn plaats is en veelzijdig antifascistische werk noodzakelijk is en ook in de toekomst zal blijven.

Onze perspectieven…

Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat antisemitisme en uitsluiting op basis van ras veel wijdverbreider is dan enkel de aanvallen van (door de staat gefinancierde dan wel onbetaalde) nazi-structuren. Antifascistisch verzet moet derhalve ook het dagelijkse racistische optreden bij overheidsinstellingen, bijvoorbeeld mbt tot vluchtelingenpolitiek, aan de kaak stellen, aangezien deze politiek allereerst door de diepe verankering van het racisme in de samenleving mogelijk wordt gemaakt. Een aanknopingspunt voor kritiek biedt de samenwerking met migranten initiatieven, zoals bijvoorbeeld in het noordelijke deel van Dortmund, waar na diverse berichten in de media – gericht tegen zigeuners – de sowieso al precaire situatie van sekswerkers nog verder verslechterd werd. In hun openlijke protesten wezen ze erop dat het gevolg met name was het ontbreken van bescherming tegen gewelddadige klanten, de daarmee samenhangende afpersing van beschermingsgelden en verlies van hun zelfstandigheid.

Wij wensen ons, dat “Seksisme komt er niet in” voldoende zou moeten zijn. Maar we willen genderstereotype rolpatronen zowel “daar buiten” als in onze eigen kringen weren, en daartoe behoort niet alleen de kritiek op blijkbare onderdrukkingsrelaties. Als we proberen ons te ontdoen van de maatschappelijke verschillen tussen man en vrouw, dan betekent dat ook `onzichtbare’ schijnbaar vanzelfsprekende hiërarchieën en privileges aan te pakken.

Door ook zeer bewust het (maatschappelijke) vraagstuk van verarming en buitensluiting op te pikken, willen wij de openbare ruimte terugveroveren en de (on-)sociale verankering van de nazi’s met hun nationalistische protesten tegen belabberde arbeidsomstandigheden en Hartz IV niet aan hen overlaten.
Bovendien roepen wij allemaal er toe op, samen met ons, ervoor te knokken dat de 1e september als anti-oorlogsdag door de publieke opinie niet meer waargenomen wordt als fascistisch, maar als progressief en antimilitaristisch. Degenen die de Buchenwald-eed serieus nemen, dient antimilitarisme en antifascisme als een geheel zien. Het volharden in fictieve deelstrijdbewegingen is een verzwakkende en een verzetswereldvreemde zichtwijze, waarmee de omstandigheden niet structureel veranderd worden.

…een ambitieus voornemen

…dat een goede organisatie en doordachte concepten op vele niveaus vereist. Deze worden aan de Dortmunder omstandigheden aangepast en staan centraal in onze voorbereidingen.

Met dit kamp willen wij een signaal afgeven tegen om de Dortmunder status quo te doorbreken. Wij gaan met een landelijke en internationale mobilisatie in het offensief en we vallen vanuit een radicale onderbouwing en breed mobiliserend de bedrijvigheid van de nazi’s aan tijdens het toppunt van de mobilisering voor hun “Nationalen Anti-Kriegstag” en we zullen hun optocht verstieren.

Wat ons betreft is iedereen welkom, die zijn/haar hart heeft liggen bij ondogmatisch radicaal, antifascistisch verzet.

Kom van 24-8-2012 tot 2-9-2012 naar Dortmund!
Laat ons gezamenlijk de nazi-optocht op 1 september voorkomen.

Uitgebreidere info is te vinden op: www.antifacamp.org. Een Nederlandstalig achtergrondstuk over de Dortmunder nazi-scene op de website van Doorbraak

* Autonome en antifascistische groepen uit de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen

Kusters voor de rechter in Almelo

‘Het is veel, hard en grof’ Kusters voor de rechter in Almelo 14 augustus 2012

Constant Kusters, voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) moest zich vandaag publiekelijk verantwoorden voor beledigende uitspraken op basis van ras en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Volgens het Openbaar Ministerie, die besloot een aangifte van anti-discriminatiebureau Artikel 1 uit Overijssel op te pakken, deed Kusters dat op 28 mei 2011 op een demonstratie van de NVU in Enschede.

Constant Kusters verlaat de rechtbank Almelo, vergezeld van Kringleider Overijssel Gerard Bruins, Kringleider Noord-Holland Peter van Egmond (met pet) en Ronald Mus (met wit overhemd).

Kusters werd eerder dit jaar verhoord door de politie Enschede over die aangifte, maar zei op dat gesprek niets te willen verklaren en niets te willen ondertekenen.
Ook vandaag op de rechtbank Almelo besloot de anders zo luidruchtige Kusters zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Vragen zoals: “Bent u voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie?” en “Bent u bekend met het bestaan van de Nederlandse Volks-Unie?” weigerde hij te beantwoorden. Wel kondigde hij aan gebruik te maken van zijn recht op het laatste woord.

De rechter leest het proces-verbaal voor en schetst een beeld van het begin van die bewuste dag in mei in Enschede. Een groep neonazi’s stapt uit de trein met allerlei vlaggen. Een persoon heft zijn handen ten hemel en roept “Die Deutschen sind Wieder da!” Daarop volgt een vechtpartij met Twentenaren, sluit de politie een deel van het stationsgebied af en later arriveert de groep Nederlandse neonazi’s onder aanvoering van Kusters.

Het proces-verbaal, aan de hand van videobeelden, gaat verder: Er is een White Powervlag te zien, een vlag met een Odalrune, Kusters roept Vrij, Sociaal en Nationaal en de groep roept hem dat na. Ook roepen diverse personen “Ali B en Mustafa, ga toch terug naar Ankara”. De toespraak van Kusters maakt geen deel uit van de dagvaarding, maar de rechter leest toch een stukje voor: Tegen multiculturele terreur en voor een totale immigratiestop. Iedere criminele buitenlander met dubbele nationaliteit, straf uitzitten en op het vliegtuig terug.
Kusters roept verder ‘Nederland voor de Nederlanders, Eigen Volk Eerst’ en ‘Hop, hop, hop, immigratiestop’. De Officier van Justitie vraagt aan Kusters: “Had u de leiding over deze demonstratie?” Kusters zwijgt.

Voordat de Officier van Justitie begint met de aanklacht, vraagt de rechter naar de persoonlijke omstandigheden van Kusters. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen, zijn vrouw verdient de kost en Kusters is huisvader en heeft daarnaast zijn politieke activiteiten. Eufemistisch stelt de rechter dat Kusters al diverse keren in aanraking is geweest met justitie. De advocaat van Kusters pruttelt daar wat over en komt tot de conclusie dat ze elkaar al 23 jaar kennen.

De officier benadrukt dat het vandaag gaat om discriminatie: de uitspraken van Kusters & co duiden anderen aan als minderwaardig. In Nederland is geen enkel mens minder waard, iedereen moet zich volwaardig Nederlander kunnen voelen. Ja, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er is een grens, een wettelijke grens. Het gaat niet om wat onfatsoenlijk is, of moreel verwerpelijk. En daar komt het strafrecht om de hoek.

De artikelen die hier worden ingezet zijn 137c en d. Artikelen die al sinds 1934 bestaan en mensen moeten beschermen tegen racisme, omdat, zoals de wetgever toentertijd aangaf “het saamhorigheidsgevoel van delen van de natie anders in gevaar komt.” Discriminatie, zo vervolgt de officier, schept een negatief beeld van de ander en kan vreselijke gevolgen hebben voor de samenleving.

Om tot de definitie van belediging van een groep te komen moeten er, volgens jurisprudentie van de Hoge Raad, drie zaken worden bekeken: de teksten op zichzelf en de samenhang, de context en het onnodig grievend karakter.

Er zijn vier uitingen geconstateerd: Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst. En de Ali-B-leus. En het stuk uit de toespraak van Axel Reitz: “Europa is en blijft het continent voor het blanke ras, dus willen wij alle nationalistische groepen oproepen het hoofd te bieden tegen vervreemding”. En het White Power-symbool

De officier constateert dat Kusters de troepen aanvoert: hij draagt de megafoon, loopt voorop, roept leuzen, geeft Reitz het woord en spreekt ook zelf de demonstranten toe. Overigens heeft Kusters in het proces-verbaal toch wel iets verklaard: namelijk dat de White Power-vlag was toegestaan tijdens de demonstratie.
Het is beledigend, constateert de officier. Niet-Nederlanders worden op een tweede plaats gerangeerd. En het is niet enkel nationaal, maar ook raciaal. En Ali B kennen we allemaal, maar wie is Mustafa? Dat slaat dus objectief op afkomst. En Ali B naar Ankara? Hij heeft Marokkaanse ouders, meldt de officier fijntjes.

En de White Powervlag geeft de inferioriteit van niet-blanken weer. Dan de context: met een demonstratie neem je deel aan het maatschappelijk debat. En er moet veel, heel veel gezegd kunnen worden. Een immigratiestop. Maar remigratie op raciale basis? Dat heeft geen enkele functie in het debat. En de context neemt dat niet weg.
En het aanzetten tot haat? Daarvoor heeft de Hoge Raad een aantal voorwaarden gesteld: er moet een diepe afkeer klinken, herhaling zijn, een krachtenversterkend effect, opruiend. En veel gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. De officier komt tot de conclusie dat dit onvoldoende gebeurd is.

Aanzetten tot discriminatie acht het OM wel bewezen. En het Europees Hof noemt het uitsluiten van vreemdelingen een fundamentele schending van mensenrechten. Er was die dag in Enschede geen nuance, geen zorgvuldigheid. Het is veel, hard en grof. Kusters moet veroordeeld worden, hij heeft vreemdelingen beledigd en aangezet tot discriminatie en verdient straf. Kusters is de leider en bekend met uitingsdelicten. De eis van het OM is een werkstraf van 40 uur en twee weken cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Dan neemt de advocaat van Kusters het woord: het lijkt of oude tijden zijn teruggekeerd, hij had niet gedacht zijn cliënt nog eens voor een rechter terug te zien voor zoiets als dit, in deze tijdsgeest. Het gaat feitelijk enkel om de Eigen volk eerst-leus. In het dossier zit enkel een stukje tekst met de een deel van de speech van Reitz, geen CD. Dus niet te controleren. En die Ali-B-leus is geroepen door anderen, dus niet aan cliënt toe te schrijven. Cliënt kreeg overigens eerder een sepot voor het dragen van een Keltisch Kruis, het is een soort kledingstuk eigenlijk. Ik eis vrijspraak.

Kusters neemt laatste woord: Keltisch kruis is een religieus symbool, staat vierkant achter leus Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst, wilt een totale immigratiestop, Europa is nu eenmaal blank, je moet kunnen zeggen dat je wil dat het zo blijft, zonder oproep tot geweld. Iedereen heeft recht om trots te zijn op zijn afkomst. Ik heb enkel de zorg uitgesproken dat de bevolkingssamenstelling verandert. Er is vandaag een jacht op nationalisten gaande. Dit is toch geen ‘dictatuur der democraten’? Dat vindt ik een enge gedachte. Laat in godsnaam de vrijheid van meningsuiting zegevieren. Ik ben politicus en debatteer op het scherpst van de snede. Ik schuw het debat niet, ook niet met politieke tegenstanders. Ik hoop niet op een nieuwe koude oorlog aan het front van het vrije woord.

Uitspraak: 28 augustus om 12.45.

Kusters en zijn volgelingen staan op en verlaten de rechtbank, om buiten nog een groepsfoto te nemen als aandenken aan dit uitje.

Voor het plakboek: tweede van links Gerard Bruins, met paraplu Martijn Oelen, in grijs colbert Robert-Jan Koelewaard, achteraan met petje Arie Huisman, in pak Constant Kusters en rechts Ronald Mus en Peter van Egmond.

De zaken tegen de door de NVU geroyeerde Mike Brand en de vandaag ook aanwezige ‘Hou Zee’ Robert-Jan Koelewaard worden later behandeld omdat hun advocaat op vakantie is.

Axel Reitz had een fax naar de rechtbank gestuurd dat-ie niet zou komen en dat hij bij zijn verhoor in Duitsland op 4 juli een advocaat wilde. Dat moet nog steeds geregeld worden. De rechtbank wil de drie zaken wel op dezelfde dag behandelen.

Bron: Laat ze niet lopen!