Vreedzaam protest in Gouda tegen Zwarte Piet

SpandoekGouda15-11-2014Afgelopen zaterdag (15-11-2014) protesteerden zo’n honderd mensen tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet als onderdeel van het Sinterklaasfeest. Ook de Anti-Fascistische Actie (AFA) nam deel aan het protest. Een vreedzaam en stil protest werd door de politie beëindigd, waarbij in enkele gevallen veel geweld werd gebruikt.

Aan de rand van de intocht van Sinterklaas in Gouda demonstreerden zo’n honderd mensen tegen Zwarte Piet. “Zwarte Piet refereert naar slavernij symboliek, en dat is niet nodig. Het refereert naar een stereotype van zwarte mensen. Het gaat om het overdreven karikatureren van rode lippen, gouden oorbellen, kroeshaar, dat krijg je niet door een schoorsteen. En daar zijn wij op tegen.” Aldus een van de actievoerders.

Gouda2De demonstranten stonden in stilte met een spandoek met de tekst “Zwarte Piet is racisme”, en droegen truien met dezelfde tekst of met de tekst “Zwarte Piet niet”. De politie greep hard in en probeerde het protest de kop in te drukken. Deze handelswijze maakte de situatie chaotisch en het was dan ook de politie die voor de ogen van kinderen geweld gebruikte tegen vreedzame demonstranten, bijvoorbeeld door met paarden de menigte in te rijden.

De rol van de media en politie
handenGoudaDe berichtgeving in de media schets een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid. De media klopte de actie bij voorbaat al op, en ook in de berichtgeving erna ging het vooral om de opstootjes, ongeacht wie daar voor verantwoordelijk was. Het waren niet de anti-Zwarte-Piet-demonstranten die opstootjes veroorzaakten. Extreem-rechtse figuren waaronder Paul Peters van de fascistische organisatie Identitiar Verzet en Pro Patria was met een aantal geestverwanten aanwezig, en zij probeerden de anti Zwarte Piet demonstranten aan te vallen.

Het was uiteindelijk ook de politie die door hun ingrijpen een chaotische sfeer creëerden. De politie begon al vroeg op de dag met het aanspreken van gekleurde mensen puur omdat zij aanwezig waren op de Markt in Gouda. Steeds werden er groepjes mensen gearresteerd. Jerry Afriyie, een van de initiatiefnemers van de campagne tegen Zwarte Piet, werd met veel geweld aangehouden, en toen hij al op de grond lag werd hij meerdere malen geslagen door de politie. Dit laat maar weer zien dat buiten het gewelddadige en racistische politie optreden het de politie was die de sfeer liet escaleren, en niet de vreedzame anti Zwarte Piet demonstranten. Zoals veel ouders die aanwezig waren met hun kinderen al zeiden, “als de politie niet had ingegrepen was er ook niks aan de hand geweest”.

De anti Zwarte Piet demonstranten zijn nooit uit geweest op enige confrontatie, dit blijkt ook uit de oproep van de organisatie, Zwarte Piet Niet: “Wij hebben het recht om onze gegronde ongenoegens kenbaar te maken tijdens de sinterklaasintocht. Het is belangrijk dat we op een verstandige en vreedzame manier blijven protesteren.”

Screenshot-GS-GoudaHet rechtse Geenstijl speelt rond deze actie een gevaarlijke rol. Terwijl er dagelijks anti Zwarte Piet demonstranten met de dood worden bedreigd zet Geenstijl een “smoelenboek” online met foto’s van mensen die bij de actie in Gouda aanwezig waren, zelfs met namen er bij. Hiermee maakt Geenstijl zich mede schuldig aan de hetze tegen tegenstanders van Zwarte Piet en het oproepen tot geweld tegen hen.

Strijd tegen racisme
De strijd tegen racisme gaat niet om wat als racisme word aangewezen door wit Nederland. Dat is nou juist wat de discussie omtrent Zwarte Piet heeft blootgelegd. Zonder acties was de discussie nooit op deze schaal gevoerd. Daarom is het belangrijk om actie te blijven voeren tegen elke vorm van racisme, of dit nou gevoelig ligt of niet.

De huidige hysterisch-rechtse benadering van antisemitisme

Paul Peters bekladde in april 2001 een Joodse begraafplaats

Paul Peters bekladde in april 2001 een Joodse begraafplaats

De laatste weken is het debat rondom antisemitisme in Nederland flink opgelaaid. Vooral naar aanleiding van bijzonder serieuze uitingen van antisemitisme in Nederland en landen om ons heen, waarbij onder andere synagogen, Joodse winkels en culturele instellingen fysiek doelwit waren. Volgens diverse monitorgroepen is het antisemitisch geweld in jaren niet zo ernstig geweest, en ook verbale en schriftelijke uitingen van anti-Joods racisme zijn sterk toegenomen.

De toename van dit soort uitingen wordt onder andere in verband gebracht met oorlogen en conflicten in andere delen van de wereld: Gaza, Irak en Syrië. In het publieke debat maken mensen zich vaak terecht zorgen over dit antisemitisme, maar vaak ook is het slechts een stok om anderen mee te slaan.

Het meest opvallende voorbeeld van dat laatste was de demonstratie van ‘Pro Patria’ vorige week in de Haagse Schilderswijk. De demonstratie zou zijn georganiseerd door zogenaamde ‘normale’ Nederlanders die een geluid wilden laten horen tegen eerdere antisemitische uitingen in diezelfde wijk.

De demonstratie bleek echter georganiseerd door leden van de extreem-rechtse groep Identitair Verzet. De leider van deze groep, Paul Peters, die ook een grote rol speelde bij de demonstratie van ‘Pro Patria’, is vooral bekend vanwege het vernielen van een Joodse begraafplaats waarbij ook hakenkruizen werden geklad. Bij de demonstratie liepen ook diverse andere bekende antisemieten mee, opvallend genoeg met name in de ordedienst.

Het is volkomen bizar dat een demonstratie tegen antisemitisme wordt georganiseerd en begeleid door bekende antisemieten. Men vind het tijdelijk opzij zetten van de eigen jodenhaat blijkbaar geen probleem zodra er een mogelijkheid is om de gehele bevolking van een wijk zwart te maken. Provoceren, media-aandacht en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen weegt op dit moment blijkbaar zwaarder voor de rechts-extremisten.

Men zou verwachten dat na het bekend worden van de achtergrond van deze demonstratie andere groeperingen hier afstand van zouden nemen. Niets is echter minder waar: Geert Wilders en fractieleider van de Haagse PVV Léon de Jong riepen op hysterische wijze op om op 20 september een nog grotere mars te houden.

Nadat een ambtenaar van Justitie een antisemitische complottheorie de wereld in twitterde vielen allerlei commentatoren over elkaar heen om haar te veroordelen en publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Volkomen terecht dat er over een dergelijke tweet ophef ontstaat, maar dat dit gepaard ging met allerhande islamofobe en soms zelfs racistische uitspraken is weerzinwekkend en onverdedigbaar.

Bovenstaand incident is een schoolvoorbeeld van de huidige hysterisch-rechtse benadering van antisemitisme. De laatste jaren wordt door rechtse politici en commentatoren steeds meer een beeld geschetst van een Westerse cultuur die intrinsiek anti-racistisch is, en de Shoah als grootse kwaad uit de geschiedenis heeft erkend. Dit beeld wordt dan gecontrasteerd met islamitische migranten die de oorzaak zouden zijn van al het huidige antisemitisme in Europa. Vervolgens wordt dit een vrijbrief om allerhande racistische vooroordelen te spuien en op te roepen tot discriminerende maatregelen, onderdrukking of geweld.

Het is altijd de ‘ander’ die de veroorzaker is van racisme of zich schuldig maakt aan antisemitisme. De mythe dat witte Nederlanders bijna per definitie niet racistisch of anti-semitisch zouden zijn is op geen enkele manier gebaseerd op feiten. Nog los van de openlijk racistische groeperingen en individuen die vorige week de Schilderswijk onveilig maakten kent Nederland een lange traditie van racisme en antisemitisme, die de laatste jaren zeker niet minder is geworden.

Als anti-fascisten moeten we ons uitspreken tegen elke vorm van racisme. Het recente en historische anti-Joodse racisme en geweld is verwerpelijk en moet in al haar vormen blootgelegd en bestreden worden. Van klassiek antisemitische complottheoriën, extreem-rechtse demonstraties (waaronder ook pro Islamitische Staat uitingen geschaard moeten worden) tot fysieke aanvallen. Maar ook andere vormen van racisme en uitsluiting moeten we veroordelen en bestrijden. Het antwoord op één vorm van racisme of onderdrukking kan en mag nooit een andere vorm van hetzelfde zijn.

De rol en het gevaar van extreem-rechts bij het anti ISIS protest

PropatriaDe door ‘Pro Patria’ georganiseerde anti ISIS demonstratie die afgelopen zondag plaatsvond in Den Haag, werd in werkelijkheid geleid door bekende rechts extremisten van Identitair Verzet (ID-Verzet), Autonoom Nationaal Socialisten Nederland en de Nederlandse Volks-Unie. In dit artikel wordt belicht wat de rol van deze extremisten was, welke kwalijke dynamiek er ontstaat wanneer extreem rechts als ogenschijnlijk brave burgers te werk gaan en wie er nu precies waren.

In aanloop naar het protest van Pro Patria leek de anti ISIS demonstratie georganiseerd door bezorgde burgers. Op de dag van de demonstratie bleek echter dat de demonstratie werd georganiseerd door bekende rechts extremisten en neonazi’s. Ook tijdens de demonstratie bleek dat het de demonstranten niet ging om ISIS an sich, maar dat het vooral een anti moslim protest was. Zo werd er bij een theehuis op de Hoefkade erg agressief gereageerd naar mensen die buiten stonden te kijken omdat zij een niet blank/Nederlands uiterlijk hadden. Ook werd de Prinsenvlag meegedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

De Prinsenvlag werd ook mee gedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

De Prinsenvlag werd ook mee gedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

Ver kwamen de fascisten en neonazi’s niet met hun demonstratie. Buurtbewoners keerden zich tegen de extreem-rechtse demonstratie en blokkeerden de route halverwege de Hoefkade. In de media worden deze buurtbewoners en hun tegenprotest nu geframed als ISIS aanhangers, echter ontbreekt daarvan elk bewijs en spreken buurtbewoners dit ook met klem tegen.

Neonazi’s en fascisten proberen al langer op allerlei manieren voet aan de grond te krijgen om hun racistische gedachtegoed aan de man te brengen. Waar bijvoorbeeld op 21 september 2013 bij de manifestatie van Geert Wilders in Den Haag een grote groep neonazi’s aanwezig was, en waar rechts-extremisten zich ook bij protesten rondom pedo’s manifesteren, proberen ze het nu door in te spelen op het sentiment dat ISIS-aanhangers wijken als de Haagse Schilderwijk en Transvaal in hun greep zouden hebben. Zij gebruiken de hetze die door de politiek en media in gang zijn gezet voor het verspreiden van hun eigen gedachtegoed waarbij er in Nederland maar bar weinig plaats is voor diversiteit. Dankzij deze demonstratie zijn in de media alle buurtbewoners in de Schilderswijk weggezet als ISIS sympathisanten en is er weer eens sterker vijandsbeeld geschapen naar iedereen toe die er anders uit ziet dan past in het wereldbeeld van extreem rechts. De demonstratie van Pro Patria was een regelrechte provocatie aan de bewoners van de Schilderswijk en Transvaal en daarmee is extreem rechts er weer in geslaagd om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen.

Pro Patria kondigt een nieuwe demonstratie aan voor 20 september. Ook Geert Wilders van de PVV roept op om met duizenden mensen hand in hand met neonazi’s en fascisten te demonstreren. Dat dit een recept is wat op rassenrellen kan uitlopen lijkt hij op de koop toe te nemen. Anti Fascistische Actie (AFA) maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en zal dan ook in actie komen, want niet alleen de bewoners van de Schilderswijk zitten niet te wachten op neonazi’s in hun buurt, maar ook AFA is van mening dat extreem-rechts gedachtegoed en demonstraties zoals die van Pro Patria bestreden moeten worden.

Bij de demonstratie waren vele rechts extremisten aanwezig, maar wie waren er precies aanwezig, en wat hebben zij op hun kerfstok?

Zo werd de pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters van het extreem rechtse ID-Verzet. Paul Peters staat bekend om het feit dat hij in de nacht van 29 april 2001 een joodse begraafplaats vernielde samen met enkele andere rechtsextremisten. Ze sloegen grafzerken kapot en schilderden op tientallen andere zerken hakenkruisen en nazi leuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.

De pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters

De pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters

Ook de ordedienst (herkenbaar aan de oranje lintjes om hun arm) waren van de fascistische organisatie ID-Vezet. Zo liepen Dennis de Vies, die in september 2012 in Den Haag werd gearresteerd vanwege het verstoren van de onthulling van een beeld van Nelson Mandela, en Gertrud Bossdorf mee als ordedienst.

Gertrud Bossdorf van het extreem-rechtse Identitair Verzet met ordedienst band om haar arm

Gertrud Bossdorf van het extreem-rechtse Identitair Verzet met ordedienst band om haar arm

Ook de rechts extremistische activist Ben van der Kooi was aanwezig. Hij zat ruim een jaar in voorarrest als verdachte van brandstichting in een moskee en werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Sindsdien laat hij geen kans onbenut om op het internet allerlei soorten aanslagen op moskeeën aan te prijzen en toe te juichen. Daarnaast steekt hij zijn bewondering voor de massamoordenaar Anders Breivik niet onder stoelen of banken.

Ben van der Kooi met Stop islamisering t-shirt

Ben van der Kooi met Stop islamisering t-shirt

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie werd tijdens de demonstratie aangehouden door de politie omdat hij een mede demonstrant Paul ter Linden (ex PVV Den Haag) aanviel omdat die een Israelische vlag met zich mee droeg. Kluft liep richting ter Linden, schold hem uit voor “kankerjood” en viel hem aan. Barry Kluft was eerder ook betrokken bij het internationale terreurnetwerk Combat 18.

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie

Ook leidend figuur van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap Johnboy Willemse was aanwezig. Willemse heeft een strafblad wegens zijn gewelddadige politiek gemotiveerde gedrag. Zo probeerde hij in 2001, nadat hij tweemaal de Hitlergroet bracht, een Somalisch gezin met zijn auto aan te rijden. In hetzelfde jaar is Willemse tot twee maal toe betrokken bij mishandeling. Zo was hij in mei 2001 samen met enkele leden van Stormfront Nederland op weg naar een feest. Onderweg mishandelen zij een allochtone man in Boxmeer.

Johnboy Willemse van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap

Johnboy Willemse van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap

Ook Marcel van Velzen liep mee met de demonstratie. Van Velzen is al langer betrokken bij het internationale neonazi netwerk Blood and Honour. Hij was ook betrokken bij de Blood and Honour groep Ulfhednar waar bij invallen vuurwapens werden gevonden.

Marcel van Velzen van het internationale neonazi netwerk Blood and Honour

Marcel van Velzen van het internationale neonazi netwerk Blood and Honour

Tom van den Hoek, die bij veel extreem rechtse demonstraties in binnen en buitenland aanwezig is was er ook. Van den Hoek heeft bijna bij elke neonazi groep wel meegelopen. Hij steekt zijn liefde voor het derde rijk niet onder stoelen of banken. Op 11 mei 2013 liep hij op een herdenking voor SS soldaten op de militaire begraafplaats Ysselstein met een t-shirt met een groot hakenkruis er op.

Tom van den Hoek

Tom van den Hoek

Dit overzicht is slechts een kleine greep uit de rechts-extremisten die aanwezig waren.

Verkiezingsonderzoek Europa 2014: Gaat Europa Rechts af?

De antifascistische onderzoeksgroep Kafka heeft onderzoek gedaan naar de partijen die mee doen aan de aankomende Europese verkiezingen. Hier onder het artikel dat zij hierover publiceerden.

Voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 hebben zich enkele kandidaten en partijen aangemeld met een rechtse tot extreemrechtse signatuur. De Europese Unie is niet populair in deze kringen, deels vanwege nationalistische sentimenten, maar ook vanuit onderbouwde argumenten en democratische afwegingen. Het is eigenlijk tegenstrijdig om je verkiesbaar te stellen voor een orgaan dat je af wilt schaffen. Nog vreemder wordt het wanneer je een goed betaalde baan aanvaardt van een instituut dat je eigen partij in de campagne als geldverspillers heeft afgeschilderd. Waarom stort een Europarlementariër van de PVV zijn vergoedingen dan niet terug in de Europese kas? In dit artikel vliegen we in vogelvlucht langs enkele opvallende kandidaten en partijen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVVeuDe PVV is vanuit Nederland de enige extreemrechtse partij die een serieuze kans maakt op veel zetels. In 2009 verwierf de partij 5 van de 25Nederlandse zetels. De huidige PVV-fractie in Europa is inmiddels verscheurd en uiteengevallen, het zal de gemiddelde PVV-kiezer niet deren. Die wil namelijk helemaal geen goed bestuur in Europa, maar een afbouw van de Europese macht. Er staan eigenlijk maar weinig verrassingen op de kandidatenlijst van de PVV. De dissidente Europarlementariërs zijn natuurlijk geschrapt.
Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Alleen de kandidatuur van professor Hans Jansen (1942) uit Amsterdam is vermeldenswaardig. Jansen cirkelde de afgelopen jaren nog als een semi-onafhankelijke arabist rondom de PVV. Met deze kandidatuur is hij volwaardig PVV’er geworden. Jansen heeft wel meer extreemrechtse contacten gehad in het recente verleden. Zo was hij in november 2006 spreker op een congres van de extreemrechtse organisaties Deltastichting en Identiteit in België. Alle andere sprekers waren toonaangevende personen uit het extreemrechtse veld zoals Alain de Benoist van Grece. De Deltastichting is met haar tijdschrift TeKoS de intellectuele ruggengraat van nieuw rechts in Vlaanderen.
Enkele jaren daarvoor was professor Jansen spreker op een debat in Rotterdam. Daar debatteerde hij met een breed panel van PvdA tot Filip de Winter van het Vlaams Belang over de utopie van de multiculturele samenleving. De Winter hamerde op de Europese Leitkultur die beter zou zijn dan de cultuur van de migranten. In het debat krijgt hij hierin steun van Hans Jansen die stelt: “de westerse cultuur is op dit moment superieur aan alle andere culturen, die is het meest hoogstaand, het meest efficiënt”. Deze ontmoeting van gelijkgestemden kan spoedig voortgezet worden in het Europese Parlement waar de PVV nauw samen wil gaan werken met allerlei extreemrechtse partijen zoals het Vlaams Belang, en ook met het radicale Front National uit Frankrijk.

Anti EU(ro) Partij

Heitmeier bij een Voorpost actie tegen ‘Anti-Blank Racisme’ 24 november 2011, Den Haag

Heitmeier bij een Voorpost actie tegen ‘Anti-Blank Racisme’ 24 november 2011, Den Haag

We schreven al eerder over deze partij die aanvankelijk door de rechtsextremist Wim Vreeswijk opgericht werd, maar zich van hem afkeerde. Vreeswijks toenmalige medeoprichter Jack Rijnders (1946) uit Nieuwegein staat ook nu weer kandidaat. Nadat we hem eerder dit jaar in een artikel over de gemeenteraadsverkiezingen noemden stuurde hij een verontwaardigde mail naar Kafka waarin hij stelt tegen discriminatie en fascisme te zijn en dat hij daarom ook met Vreeswijk brak. Waarom de partij dan nog steeds samenwerkt met de bekende rechtsextremist Jan Heitmeier (1950) uit Amstelveen is dan de vraag. Heitmeier komt uit de radicale partij CP’86 voort en is tegenwoordig vooral met de actiegroep Taalverdediging in de weer. In 2012 sprak hij een bijeenkomst van de extreemrechts actiegroep Voorpost Den Haag toe over het onderwerp taal. Ook nam hij deel aan een Voorpost-actie bij de ambassade in Zuid-Afrika om solidariteit met de blanke bevolking te tonen. Jan Heitmeier steunt de Anti EUro Partij nu bij de verkiezingsdeelname, maar is zelf geen kandidaat. Ook twee andere mensen uit Taalverdediging zetten een steunhandtekening. Het gaat om Heitmeiers zus Mieke Heitmeier (1956) uit Amstelveen en secretaris Tom Hoevers (1931) uit Amsterdam-Noord.
Als laatste ondersteuner van de Anti EUro Partij kunnen we Frans Bergwerf (1942) uit het Drentse Beilen nog noemen. Hij was na de vergeefse verkiezingsdeelname van de Anti-Europa Partij in 2012 even betrokken bij een extreemrechtse partij die zich Nieuwe Volks Partij Nederland noemde, maar alleen een digitaal bestaan leek te hebben.

Artikel 50

Screenshot facebookprofiel Van Meetelen

Screenshot facebookprofiel Van Meetelen

Ook Artikel 50 is een partij die zich tegen de EU keert en al eerder behandeld is op deze website. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 doken diverse radicale figuren op met extreemrechtse achtergronden. Lijsttrekker Daniel van der Stoep (1980) uit Den Haag is zelf uit de PVV van Geert Wilders afkomstig en is Europarlementariër. Zoals je zou verwachten zijn er nog wel enkele ex-PVV’ers kandidaat bij Artikel 50. Bijvoorbeeld Erna Beentjes (1967) uit Den Haag en het enige gemeenteraadslid van Artikel 50: Gerton van Unnik (1966) uit Weesp. Van Unnik stapte op als Statenlid voor de PVV in Noord-Holland nadat die fractie in 2012 uiteen viel. Hij was in 2012 even actief bij de Libertarische Partij als kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Artikel 50 krijgt bij deze verkiezingen wel meer steun van mensen die uit de Libertarische Partij komen. Gerton van Unnik schreef dat hij eind 2012 naar een studiebijeenkomst van het extreemrechtse Vlaams Belang over Europa wilde gaan.
Uit Bergen op Zoom komt Artikel 50-kandidaat Boy van Meetelen (1980). Hij was daar in maart nog kandidaat voor de lokale Lijst Linssen, maar werd niet verkozen tot raadslid. Op Facebook liet Van Meetelen globaal zien waar zijn politieke voorkeuren liggen. Hij liket niet alleen de PVV en internationale anti-islamgroepen, maar kiest ook voor de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Boy van Meetelen is ook facebookvriend met de bekende rechtsextremist Paul Peters, die Identitair Verzet leidt. Er staan wel meer extreemrechtse activisten in zijn vriendenlijst.

IQ-de Rechten-Plichten-Partij

Ondanks de partijnaam komt de lijsttrekker van een eenmanslijst van de IQ-partij niet heel slim over. Delftenaar Günther Niessen (1939) is geen bekende rechts-extremist, maar heeft kennelijk denkbeelden ontwikkeld die wel populair zijn in deze hoek. Nota bene in de zendtijd voor politieke partijen komt hij uit de kast. Hij poneert de antisemitische complottheorie dat “multimiljardairs” van de Joodse “Ashkenazi-groep” (Asjkenazim) vijftig jaar geleden meer grip “op sterke Europese volkeren” wilden krijgen door “geboortesterke immigrantengroepen binnen te loodsen”. Volgens Niessen wilde ze “de bruine mensen als verdringingswapens gebruiken”. Op de website van de partij is meer informatie te vinden. Er wordt modieus ingehaakt op de PVV-leus “meer of minder” met de volgende tekst:

Günther Niessen in een uitzending van zendtijd voor politieke partijen

Günther Niessen in een uitzending van zendtijd voor politieke partijen

“Wilt u meer of minder Nederlanders? IQ-Partij is voor meer Nederlanders. Voor meer Nederlanders met een normale IQ. Mentaal zwakke, maar geboortesterke immigranten vormen een groot probleem. De immigranten-gemeenschappen, sommigen van hen ook nog met een sterk agressie- en overvaller-profiel, dijen uit zoals olievlekken en trekken de gemiddelde IQ in het land naar beneden”.
Je zou niet verwachten dat een partijnaam als IQ-partij gewoon een onomwonden racistische boodschap verbergt. De partij denkt dat allochtonen een laag IQ hebben en daarmee een bedreiging vormen voor Nederlanders die een hoog IQ zouden hebben.

Vrouwen Partij

De enige man op de kandidatenlijst van de progressieve Vrouwen Partij is Khalid Ahmed Chaudry (1952) uit Den Haag. Hij is ook de enige die een rechtse achtergrond lijkt te hebben. In 2006 stond hij tweemaal kandidaat bij verkiezingen. Eerst voor de LPF-afsplitsing Ons Den Haag voor de gemeenteraad, en later voor de Partij voor Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die Partij voor Nederland stond toen onder leiding van Hilbrand Nawijn. In die jaren profileerde Nawijn zich met stevige rechtse uitspraken en een warme samenwerking met het Vlaams Belang van Filip de Winter.

De Groenen

Uunk voert campagne voor de Groenen

Uunk voert campagne voor de Groenen

Het profiel van de milieupartij de Groenen is niet altijd eenduidig. Het kleine partijtje heeft een links imago en er wordt vaak samengewerkt met GroenLinks. Toch zijn er binnen de partij mensen actief die zich niet thuis voelen onder het paraplubegrip “links”. In de jaren negentig hielden de Groenen zelfs besprekingen met enkele extreemrechtse splinterpartijtjes (Nederlandse Christen Democraten en Partij voor Milieu en Recht) over samenwerking. In 2001 stapte ruim een derde van de leden over naar GroenLinks en was een fusie van de baan.
Een typische vertegenwoordiger van de tweeslachtigheid is de huidige kandidaat Gerben Uunk (1965) uit Amsterdam en Purmerend. Tegenwoordig woont hij in het west-Ierse stadje Ennis. Uunk was in de jaren negentig actief bij de Groenen en het omstreden milieupartijtje Eco 2000. Bij Eco 2000 doken destijds figuren op die uit extreemrechtse partijen kwamen, dit leverde protesten op van antifascistische groepen. In 2002 koos Gerben Uunk voor Pim Fortuyn. Uunk was kandidaat voor de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen en coördinator voor het LPF-district Amsterdam. Als radicale Fortuynisten van het “Leger Tegen Links” in 2002 een actie bij de Bijlmerbajes organiseren doet Gerben Uunk ook mee.

SGP/ChristenUnie

Bas Belder (1946) is al jarenlang een belangrijke kracht binnen de SGP en staat op de tweede plek van de combinatielijst met de ChristenUnie voor Europa. Hij is sinds 1999 Europarlementariër. In 2009 kiest Belder er voor om in een samenwerkingsfractie te gaan zitten waarin ook de extreemrechtse separatistische partij Lega Nord uit Italië zit. Kennelijk zijn ze voor de SGP acceptabel als partner. In mei 2012 bezoekt Bas Belder een boekpresentatie van het omstreden duo Sam en Wim van Rooy. Na kritische schrijfsels over de islam hebben ze ditmaal Europa op de korrel genomen. Sam van Rooy is in 2011 medewerker van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij komt negatief in het nieuws nadat hij in een internetfilmpje willekeurige moslimvrouwen op video vastlegt en voor “tuig” uitmaakt. Hij kon zijn biezen pakken, maar kreeg al snel een betrekking bij de studiedienst van het Vlaams Belang. Bij de boekpresentatie die Bas Belder bezoekt zijn dan ook prominenten van het Vlaams Belang aanwezig, zoals Filip de Winter. Het gaat immers om een boek waaraan hun eigen partijmedewerker geschreven heeft. Ook de Europese PVV’ers zijn van de partij.