Zines

Samen – een pamflet over het vormen van affiniteitsgroepen
[Door Anarchistische Groep Nijmegen]
Een ‘affinity group’ (letterlijk vertaald affiniteitsgroep) is een groep mensen die, zoals gezegd, een groep is die affiniteit met elkaar heeft. Een affiniteit of overeenkomst in visie en doel, in dit geval in politieke zin. Een dergelijke groep, meestal bestaande uit 4 tot 16 mensen, werkt samen om hun doel te bereiken in hun politieke strijd voor een andere wereld. Een affinity group kan enkel actief zijn op demonstraties en acties of zich ook organiseren voor andere politieke campagnes en dergelijken.
https://issuu.com/vrijebond/docs/samen

Activistentrauma en herstel
[Door Anarchistische Groep Nijmegen]
Als je ergens voor in actie komt kan je soms worden bloot worden gesteld aan situaties met geweld of andere zaken waar je mentale problemen aan overhoud. Naast fysieke beschadiging kan je ook geestelijk ‘gewond’ raken. Met de AGN hebben we een pamflet vertaald dat jezelf en anderen kan helpen in het herkennen van symptomen van deze problemen en het bevat tips over hoe je hier mee om kunt gaan.
https://issuu.com/vrijebond/docs/activistentrauma_en_herstel

Consensus
[Door Anarchistische Groep Nijmegen]
Een uitgave van de AGN over besluitvorming door middel van consenus. Dit is een manier van besluitvorming waarmee iedereen actief participeert binnen het proces, een manier waarbij iedereen even veel inbreng heeft.
https://issuu.com/vrijebond/docs/consensus_besluitvorming