Workshop ‘affiniteitsgroepen’

[Tijden worden nog bekend gemaakt middels een blokkenschema]
Als je naar een actie of demonstratie gaat kan het zijn dat je, verwacht of onverwacht, voor spannende situaties te staan komt. De politie kan je actie proberen te blokkeren, een mede-activist proberen te arresteren of extreemrechtse activisten stellen zich agressief of gewelddadig op. Hoe
reageer je hier effectief op en zorg je voor je eigen veiligheid en die van anderen om je heen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je acties meer kans van slagen hebben? De affiniteitsgroep kan een middel zijn om jezelf te effectief te organiseren.

Deze workshop, door een activist van de Anarchistische Groep Nijmegen, zal gaan over het waarom van een affiniteitsgroep, hoe een groep op te zetten en hoe je ermee kunt optreden tijdens acties. De spreker heeft ervaring met het werken met affiniteitsgroepen tijdens protesten en acties in Nederland en
daarbuiten. Hij heeft meegewerkt aan de vertaling van ‘Samen – een pamflet over het vormen vanaffiniteitsgroepen‘, een nog altijd veel verspreide brochure die werd uitgegeven ter voorbereiding op de G8-protesten in Heiligendam in 2007 in Duitsland.