AFA en de strijd van de vluchtelingen

11Het zal de trouwe lezers van de AFA Nederland website ongetwijfeld al zijn opgevallen; de laatste tijd valt er veel minder te melden over extreem-rechts. In plaats van nieuwsberichten over marcherende neo-nazis verschijnen op onze website steeds meer verslagen van acties rondom vluchtelingenstrijd. Dit is voornamelijk een gevolg van praktische ontwikkelingen, maar wij vinden het van belang om dit toch kort toe te lichten.

Het is namelijk niet zo dat extreem-rechts in Nederland geen gevaar meer vormt. De PVV is hiervan natuurlijk het bekendste voorbeeld. Daarnaast zijn er nog allerhande obscure groepjes en randfiguren die qua aantal weinig voorstellen, maar wel bereid zijn tot het gebruiken van geweld. Zowel de PVV als deze kleinere groepen vormen op hun eigen manier een gevaar, en moeten bestreden worden.

Aan de andere kant is activiteit van extreem-rechts in het openbaar sterk afgenomen. De PVV voert haar strijd met name in de media en in het parlement, en de kleinere groepjes houden zich met name bezig met borrelen en stickers plakken. AFA vind het nog steeds belangrijk om extreem-rechtse propaganda uit het straatbeeld te verwijderen. En ook hun acties en openbare bijeenkomsten waar hun denkbeelden worden verspreid vragen om tegenacties. Gelukkig vinden deze tegenwoordig echter nauwelijks nog plaats.

De AFA is geen actiegroep die alleen maar reactief achter extreem-rechts aanhobbelt. AFA moet dit ook niet zijn. Vanuit onze linkse basisbeginselen voeren wij actie tegen racisme en discriminatie, en in bredere zin tegen het uitsluiten van mensen om hun afkomst, huidskleur, geaardheid etc. Vanuit deze achtergrond voeren wij bijvoorbeeld al jarenlang actie tegen vreemdelingendetentie en het vluchtelingenbeleid van de staat in het algemeen.

Inmiddels alweer een half jaar geleden werd AFA Den Haag gevraagd of wij mee wilden helpen met een actiekamp van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Deze vluchtelingen hadden al op diverse plaatsen in Nederland actie gevoerd tegen hun situatie (voor mee informatie zijn www.rechtopbestaan.nl). Aangezien wij deze strijd ondersteunen en van groot belang vinden hebben activisten van AFA zich direct ingezet voor het ondersteunen van deze strijd.

Deze inzet is niet geheel kritiekloos gebleven. Zo schreef Doorbraak in haar krant van december 2012 dat het bij het ondersteunen van dit soort acties zou kunnen gaan om “witte actievoerders die onbedoeld vluchtelingen in het nauw een gevoel van angst en complete machteloosheid aanpraten”.

Wij herkennen ons totaal niet in dit soort kritiek. Het gaat hier om vluchtelingen die zelf de straat op zijn gegaan om actie te voeren. Die zelf, vanuit een overtuiging in hun eigen kunnen om verandering teweeg te brengen, opkomen voor hun mensenrechten. Het gaar hier nadrukkelijk niet om zielige mensen die door een stel meelevende witten nog verder de grond ingepraat worden, om ze maar zo zielig mogelijk voor te stellen in de hoop op sympathie.

Integendeel; wij worden juist geïnspireerd door de volharding van deze vluchtelingen. Wij kunnen als AFA allerhande praktische ondersteuning aan hen bieden, mede ook door onze ervaring met het organiseren van bijvoorbeeld demonstraties. Maar de daadwerkelijke drive om actie te voeren tegen het verwerpelijke racistische beleid van de staat komt vanuit vluchtelingen zelf. Het is voor ons een eer om hen hierin te mogen ondersteunen, samen met zoveel andere gelijkgestemde groepen en individuen.

De komende tijd zullen op de AFA website regelmatig nieuwe artikelen verschijnen over dit onderwerp en andere actuele zaken. Houdt onze website dus goed in de gaten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s