Refugees Welcome! Breek de racistische normaliteit!

12108905_1003810082975661_4885167109645935031_nDe laatste weken wordt het nieuws beheerst door berichten over vluchtelingen die hun best doen Europa te bereiken, en alle problemen die dat met zich mee zou brengen. Problemen voor de ‘autochtone’ bevolking van Europa uiteraard, niet voor de vluchtelingen. Ook al is het aantal vluchtelingen in Europa op dit moment nog lang niet zo hoog als tijdens de Balkanoorlog, toch kloppen veel politici, columnisten en rechtse actievoerders de huidige situatie op tot een groot probleem.

Vluchtelingen zouden verkrachters zijn, tegelijk ‘onze’ banen en uitkeringen inpikken, ziektes verspreiden, en gewelddadig zijn. Als Geert Wilders dagelijks de meest misselijkmakende haat op internet verspreidt en daarmee stijgt in de peilingen doen politici van de meeste andere partijen hun best om die virtuele kiezers weer terug te winnen door zelf ook xenofobe leugens te verspreiden, met als meest bekende voorbeeld Halbe Zijlstra. Zijlstra verzon dat vluchtelingen hier direct na aankomst borstvergrotingen krijgen, wat zijn eigen woordvoerder later weer moest ontkennen. Deze politici maken racisme hiermee tot een normaliteit.

Deze normaliteit schept de ruimte voor allerlei extreem-rechtse groepen en individuen om hun vreemdelingenhaat te uiten op internet, op straat en tijdens raadsvergaderingen. Wie het hardst “eigen volk eerst” kan brullen lijkt bijna een nieuwe volkssport geworden.

Aan de andere kant staan dan de ‘weldenkende’ Nederlanders, die vinden dat we best eens met ons hand over ons hart kunnen strijken. We kunnen best tijdelijk wat vluchtelingen opnemen, en uit onderzoek blijkt zelfs dat we daar als land economisch alleen maar voordeel van zullen ondervinden. En sommige van de vluchtelingen zijn best lief.

Bijna altijd gaat het om de vraag hoe Nederland de ‘stroom’ vluchtelingen aan moet pakken. Waar we deze mensen plaatsen, wat en hoeveel ze te eten krijgen, hoe lang ze kunnen blijven (en op steeds meer websites of alle moslims nu wel of niet uitgeroeid moeten worden). Het zogenaamde debat is inmiddels zo ver naar rechts opgeschoven, dat je al extreem bent als je zegt dat vluchtelingen ook mensen zijn waar men misschien op een normale manier mee om moet gaan. Racisme en xenofobie lijken hiermee tot een normaliteit te zijn verworden.
Vluchtelingen worden bijna altijd neergezet als een probleem, als een natuurverschijnsel, als ongedierte of juist als lieve hulpeloze knuffelvluchtelingen die in de rij staan voor onze christelijke barmhartigheid. Of als financiële factoren die economisch al dan niet voordeel zouden brengen. Hiermee worden vluchtelingen volkomen ontmenselijkt. Wat te vaak wordt vergeten is dat vluchtelingen gewoon mensen zijn, mensen die aanspraak kunnen maken op basale mensenrechten, die zelf plannen kunnen maken hun eigen behoeften en toekomstplannen.

Aan de andere kant kiezen vluchtelingen er niet voor om vluchteling te zijn; ze worden daartoe gedwongen door externe omstandigheden (vaak veroorzaakt door Westerse landen). En wat ons betreft hebben deze mensen het volste recht om te vluchten. Net zo als ze het recht hebben om daarheen te vluchten waarheen ze zelf willen, en alle andere mensenrechten.

Naast dat we deze mensen welkom moeten heten is het ook noodzakelijk dat Nederland direct stopt met betrokkenheid bij oorlogen en met de kapitalistische uitbuiting van complete landen. Het is schandalig dat Nederland een noodzaak creëert voor mensen om te vluchten van huis en haard. Migratie moet altijd een vrije keus zijn en niet geforceerd worden door externe factoren.

Wij organiseren op zondag 1 november de Refugees Welcome demonstratie in Den Haag om een geluid te laten horen tegen xenofobie, extreem-rechtse haat en de racistische normaliteit. Vluchtelingen zijn mensen en moeten dus ook als mensen behandeld worden, los van hun afkomst en het land waarin ze toevallig geboren zijn. Kom naar de demonstratie, 15:00 op het Plein voor het Centraal Station in Den Haag!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/449088708628795/

Refugees Welcome! Breek de racistische normaliteit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s