Doneer voor busvervoer voor vluchtelingen naar de Geen Mens Is Illegaal demonstratie

Vanuit twee Asielzoekerscentra kregen wij van vluchtelingen die daar verblijven te horen dat ze graag willen deelnemen aan de Geen Mens Is Illegaal demonstratie op 3 november in Den Haag. Daarvoor is busvervoer nodig.

Aangezien zij niet zelf een bus kunnen betalen en AFA daarvoor de kosten helaas ook niet kan dekken vragen we mensen om geld te doneren. Zo kunnen de mensen waar de demonstratie o.a. over gaat ook zelf deelnemen aan het protest. Het animo binnen de twee AZC’s is er, nu het geld voor het vervoer nog!

Je kan een donatie overmaken naar: Rekeningnummer: NL57 INGB 0009 4742 45 ten name van AFA Nederland. Ovv: Bus AZC

Geen mens is illegaal. Weg met Fort Europa. Bewegingsvrijheid voor iedereen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s