Basis Actiekaarten maken

Recent is er een nieuwe ‘Tips en Tricks’ toegevoegd, namelijk “Actiekaarten”.
Het betreft een verkorte Nederlandse versie van de uitleg gegeven op de website https://aktionskarten.noblogs.org/.
Desalniettemin een aanvulling voor alle acties (ook klimaatacties) waarbij er met verschillende zaken rekening gehouden dient te worden.

Het artikel is hier te vinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s