Persbericht: AFA in actie rond de verkiezingen ‘Geef angst en haat geen stem’

Ook rondom de komende verkiezingen heeft de Anti-Fascistische Actie (AFA) weer actie gevoerd onder de noemer ‘Geef angst en haat geen stem’. Door het hele land zijn ruim tienduizend posters en stickers verspreid. Niet omdat wij geloven dat we de politiek kunnen veranderen, of dat verkiezingen daadwerkelijke verandering teweeg kunnen brengen. Maar wel omdat wij de xenofobe en racistische retoriek van diverse partijen aan de kaak willen stellen. Daarbij willen we duidelijk maken dat er ook veel mensen zijn die dit soort retoriek niet normaal vinden, maar vinden dat daar altijd duidelijk stelling tegen genomen moet worden.

Uiteraard is er veel, fundamentele, kritiek te leveren op het kapitalistische systeem en de parlementaire democratie. Als AFA richten wij ons echter specifiek op racisme, uitsluiting en xenofobie. Het is de laatste jaren steeds meer gemeengoed geworden bepaalde bevolkingsgroepen af te schilderen als onwenselijk, of zelfs inferieur. Dat grootste bron van dit soort vuilspuiterij is natuurlijk de PVV en haar afsplitsingen, maar ook breder geaccepteerde partijen als de VVD doen hier volop aan mee.

Niet dat er overigens een partij is die wel uitgesproken openstaat voor een menselijk beleid rondom bijvoorbeeld migratie. In Nederland worden vluchtelingen nog steeds voor onbepaalde tijd opgesloten onder een zeer streng regime. Mensen die voor geen enkel misdrijf veroordeeld zijn worden veel strenger behandeld dan zware criminelen, puur omdat ze hier een beter bestaan wilden zoeken. Politieke partijen die hier serieuze kritiek op hebben bestaan er niet. Vluchtelingen en andere migranten worden niet als mensen gezien, maar als een probleem wat keihard aangepakt moet worden.

Ook dit jaar zijn de diverse formaten posters met de tekst ‘Geef angst en haat geen stem’ weer, net als rondom de vorige verkiezingen, landelijk verspreidt. Daarnaast hebben we dit jaar ook tienduizend stickers door het hele land heen verspreid. Onder andere in Amsterdam, Den Haag, Emmen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zaandam en nog vele andere grote en kleine steden en dorpen.

AFA leeft niet in de illusie dat het verspreiden van wat stickers en posters een grote impact zal hebben op het zetelaantal van xenofoben. Wel willen wij duidelijk maken dat wij hun retoriek niet als een ‘normaal’ gegeven accepteren. Het is daarom belangrijk om je stem te laten horen, vooral ook buiten het stemhokje. Om solidariteit te tonen met de mensen die door het afbraakbeleid van onze politieke partijen het hardst worden getroffen; vluchtelingen en
migranten. Om nog maar eens aan te tonen dat racisme en xenofobie walgelijke ideologieën zijn die thuishoren in het verleden. Om te laten zien dat we de toekomst in eigen hand moeten nemen, omdat de dames en heren politici er niet mee te vertrouwen zijn.

Geeft angst en haat geen stem. Niet in het stemhokje, niet op straat, nergens niet!

Anti-Fascistische Actie Nederland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s