Zonder racisme de crisis uit

21-09-2013stopracismeflyerA5voorkant21 september gaat Wilders de straat op, het moet een demonstratie worden tegen de crisis. Voor het behoud van “onze” pensioenen, voor het redden van “onze” ouderen die getroffen worden en uiteraard voor de “Nederlandse belangen” die weer voorop moeten komen te staan. De linkse politici staan langs de zijlijn en kijken toe hoe Wilders garen spint bij de crisis door het uit te buiten voor zijn eigen xenofobe agenda.

Vanuit parlementair links komt er geen verantwoord antwoord op de crisis, van politici die de bezuinigingen verder op willen drijven en de koopkracht verder willen laten dalen tot politici die toezien hoe dankzij hun beleid/voorstellen de lasten op de smalste schouders belanden. De solidariteit is ver te zoeken.

Als in Griekenland de Gouden Dageraad* voedselpakketten uitdeelt aan enkel etnisch zuivere Grieken dan is het de gemiddelde nieuwsvolger duidelijk wat hierachter steekt; pure xenofobie en een verkapte hongersdoodswens voor arme niet-etnische Grieken. Maar op het moment dat Wilders de crisis probeert aan te pakken wordt dit niet gezien voor wat het is; een poging om xenofoob gedachtegoed te zaaien en angst te oogsten. Wilders moet weer in de hoek geplaatst worden van de xenofoob die hij is. De PVV wordt steeds extremer en de reactie hierop steeds gematigder. Toen destijds PVV statenlid Cor Bosman een Turkse collega op racistische wijze beledigde was het schandaal enorm maar nu de PVV als partij nog duidelijker racistische stappen neemt door middel van samenwerking met partijen als het Italiaanse Lega Nord**, het Franse Front National*** en het Vlaams Belang is er geeneens sprake van een schandaal. Wilders geeft aan te willen samenwerken met partijen die betrokken zijn geweest bij mensenrechtenschendingen, haatzaaierij en vele autoritaire uitspattingen en het passeert, niemand kijkt om.

Je zou denken dat de PVV nu meer dan ooit wordt aangezien voor wat het is, een extreemrechtse partij. Maar het tegenovergestelde lijkt het geval. De gevestigde politieke partijen laten de PVV haar gang gaan en de crisis krijgt een donkerbruin xenofoob tintje. De PVV creëert een sfeer waarin mensen niet langer als individu worden gezien maar als Roemeen, Marokkaan, Moslim, Antiliaan en ga zo maar door. Hierdoor wordt een stuk van het individu en de menselijkheid afgenomen. Nederland schrikt nauwelijks meer op van structureel geweld tegen mensen met een niet-westerse achtergrond of aanvallen op moskeeën.

Er zijn gelukkig andere manieren dan xenofobie om de crisis tegen te gaan, een radicale breuk met het kapitalisme en onze op winst gerichte economie is er één van. Als we inzien dat winst niet in de zakken van bazen moet verdwijnen maar in de portemonnees van arbeiders komen we verder. Als we inzien dat een economie die draait op het uitputten van uitputbare grondstoffen niet de beste garantie voor de toekomst biedt komen we verder. En als we inzien dat alle mensen ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid of religie gelijkwaardig zijn komen we verder. Laten we in solidariteit onze problemen te lijf gaan, tegen hen die ons onderdrukken, en zonder verdeeld te worden door mensen met angst voor het vreemde.

Op 21 september wordt er een protest georganiseerd tegen bezuinigingen en tegen de crisis. In Den haag, op het Souiplein om 12:00. Meer info op www.stopracisme21sep.wordpress.com

*Een Griekse nazistische partij
** Lega Nord EU parlementslid Mario Borghezio is in 2005 veroordeeld voor brandstichting bij een slaapplaats voor migranten tijdens een “burgerinval”
*** Bekend vanwege haar extreme xenofobie, homofobie en haatzaaierij
**** Vele leden die betrokken waren bij gewelddadigheden, schandalen met herdenkingen van Vlaamse oostfrontsoldaten tijdens de tweede wereldoorlog en ga zo maar door

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s