AFA in actie tegen bezuinigingen en racisme.

3Op 21 september organiseerde de Anti-Fascistische Actie een manifestatie op het Spuiplein in Den Haag, onder het motto “Stop racisme, Stop de bezuinigingen”. Bij deze manifestatie waren zo’n 150 mensen aanwezig. Er waren sprekers vanuit verschillende organisaties en twee hip-hop acts die allen hun afkeer van zowel de bezuinigingen als de PVV uitspraken. De sprekers gaven aan dat de PVV de economische crisis aangrijpt om een xenofoob en zelfs racistisch geluid te verspreiden. Dit terwijl juist de autochtone bovenklasse verantwoordelijk is voor de economische crisis en ongelijkheid.

De manifestatie verliep rustig, op een klein incident na waarbij een aantal bekende rechts-extremisten probeerden de manifestatie te verstoren. Deze werden echter door de demonstranten en de politie weggestuurd.

4Na afloop van de manifestatie sloten de deelnemers zich in een demonstratieve optocht aan bij een betoging op het Plein die ook gericht was tegen de bezuinigingen. Hierna probeerde een groep PVV aanhangers nog om deze manifestatie aan te vallen. Ook deze rechtse relschoppers werden weggestuurd.

Tegenover de Koekamp waar de PVV manifesteerde werd door antifascisten een groot spandoek opgehangen met de tekst “Zeg nee tegen de PVV”.

1Bij de demonstratie van de PVV waren diverse groepen rechts-extremisten en neo-nazi’s aanwezig. Deze werden bij deze manifestatie niet weggestuurd. Hierover volgt nog een apart verslag.

Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn
extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Terwijl de bankdirecteuren zich blijven verrijken over de ruggen van mensen die het al niet breed hebben, wordt er volop bezuinigd op sociale zekerheden als de zorg, de AOW en het onderwijs. Bibliotheken en jeugdcentra worden gesloten omdat er zogenaamd geen geld voor zou zijn. Maar er is geld genoeg, alleen wordt dat niet eerlijk verdeeld. Dat is het probleem en daar moeten we wat aan doen!

Zie voor achtergrond artikelen het apparte blog Stop racisme! Stop bezuinigingen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s