Verslag demonstratie tegen politiegeweld en racisme 01-08-2014

stop-racismeOp vrijdag 1 augustus demonstreerden er ruim 100 mensen in de Haagse wijken de Schilderswijk en Transvaal tegen racisme en politiegeweld. De demonstratie werd georganiseerd door het ‘Actiecomité Herstel van Vertrouwen’ en ‘Stop politie geweld Schilderswijk’, beiden uit de Schilderswijk. Ook AFA Den Haag ondersteunde al in de aanloop van de demonstratie het protest, en was dan ook met een groep aanwezig.

De demonstratie begon met zo’n 60 personen in het Transvaal Wijkpark. Yasmina Haifi van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen opende de demonstratie: “Wij komen bij elkaar, om met z’n allen een vuist te maken tegen racisme en discriminatie, en het feit dat sommige agenten in deze wijk hun eigen politiewet met voeten treden. Het zijn geen incidenten, hoe graag de ombudsman en de burgemeester ons dat willen doen geloven.”

Hierbij verwees Haifi naar het rapport van de Ombudsman dat afgelopen week uitkwam, waarin werd gesteld dat er geen sprake zou zijn van structurele misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Dit rapport werd nadien bij een persconferentie van het Comité resoluut van tafel geveegd. Uit een eigen, veel breder opgezet onderzoek van het Comité zelf blijkt een heel andere werkelijkheid, een werkelijkheid die ook wij in gesprekken met buurtbewoners bevestigd zien: bewoners worden structureel lastig gevallen door agenten middels ongegronde ID controles, onbeschoft en vaak gewelddadig gedrag en een totaal gebrek aan inlevingsvermogen van de politie.

Hierna volgden nog enkele toespraken, waarbij de toespraak van een spreker namens Massalijn.nl verder inging op de rol van de politie in het algemeen: “Politie voorkomt, in tegenstelling tot onderwijs en werk, geen misdaad. De politie houdt de omstandigheden die misdaad creëren juist in stand door actief bij te dragen aan het criminaliseren en discrimineren van jongeren. Als wij minder misdaad, minder criminaliteit en minder geweld willen, dan moeten wij investeren in onze jeugd en hen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen. Een wereld met minder criminaliteit begint met het stoppen te geloven in de leugen dat politie criminaliteit zou kunnen voorkomen.”

Met zo’n honderd mensen, veelal buurtbewoners, vertrok de demonstratie. Voor politiebureau de Heemstraat, waar racistisch politiegeweld aan de orde van de dag is, werd stil gehouden voor nog twee toespraken. De eerste toespraak, die zich voornamelijk richtte tegen etnisch profileren, kwam van Harry van Doorbraak, een organisatie die actie voert tegen racisme en uitsluiting, en ook vanaf het begin betrokken is bij de protesten tegen politiegeweld in de Schilderswijk. “In de onderzoeken naar de Haagse politie en in de media probeert de politie recht te praten wat krom is.” “Het gaat er dus om dat de politie mensen met een bepaald uiterlijk en een bepaalde achtergrond er eerder uit pikt”

Voor Bureau de Heemstraat hield ook iemand van AFA Den Haag een toespraak: “En tot het probleem serieus word genomen, zolang de politie de wijk terroriseert moeten wij onze stem blijven laten horen. We moeten onze verschillen overstijgen en samen een vuist maken tegen repressie en politiegeweld. We moeten ons organiseren zodat we samen sterk staan”, aldus de spreker van AFA Den Haag.

Verder deden tijdens de demonstratie nog enkele slachtoffers van politiegeweld hun verhaal. Verhalen die op veel bijval van buurtbewoners en demonstranten konden rekenen.

Er was vanaf het begin van de demonstratie opvallend veel politie op de been. Opvallend, omdat je van de politie enige terughoudendheid zou mogen verwachten tijdens een demonstratie tegen hun functioneren in de Schilderswijk. Ondanks dat agenten meermaals verzocht werden zich afzijdig te houden, liepen ze midden in de demonstratie en werden verschillende activisten voortdurend lastig gevallen. Halverwege de demonstratie ontstond er een opstootje omdat de politie zonder enige communicatie vooraf met veel agressie probeerde de meegevoerde vlaggen af te pakken. Vlaggen die vanaf het begin van de demo zonder enig probleem werden meegedragen. Nadat elke drogreden waarom vlaggen niet toegestaan zouden zijn werd weerlegd, werd er gedreigd met arrestaties en werden de vlaggen hardhandig in beslag genomen. Dit alles maakte blijk van een totaal gebrek aan respect voor de vele aanwezige slachtoffers van politiegeweld en de woede overhun optreden.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de politie zich vooral zo opstelde om demonstranten te provoceren op zoek naar een opstootje, om zo de verschillende aangesloten groepen activisten tegen elkaar uit te spelen en hun onderlinge samenwerking onder druk te zetten. Het moge duidelijk zijn dat zij in deze opzet absoluut niet zijn geslaagd.

Ondanks de intimidaties was het namelijk een goed protest, en wij denken dat het erg belangrijk is om niet stil te blijven zitten maar door te gaan met de acties, en om door te gaan met de samenwerking tegen politiegeweld. In de Schilderswijk, in Transvaal, in heel Nederland en ver daarbuiten, totdat er een einde komt aan politiegeweld en racisme!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s