Alexander van Hattem op Fortuyn herdenking in Rotterdam, 2010

Extreemrechtse activist wordt PVV senator

Alexander van Hattem (met bril en Lonsdalejas) op een flyeractie van Nieuw Rechts in Tilburg, 2003

Alexander van Hattem (met bril en Lonsdalejas) op een flyeractie van Nieuw Rechts in Tilburg, 2003

Op 9 juni 2015 zijn in Den Haag de nieuwe senatoren geïnstalleerd in de Eerste Kamer. Onder hen ook een opkomende jonge PVV’er uit Noord-Brabant, Alexander van Hattem (1983) uit Steensel. Maar wie is Alexander van Hattem eigenlijk? Antifascistische onderzoeksgroep Kafka schreef er een artikel over. Voor het grote publiek is hij een onbekend gezicht, maar toch loopt Van Hattem al sinds 2002 rond op het politieke toneel. Hij startte zijn loopbaan als bestuurslid van de Jonge Fortuynisten, de omstreden activistische jongerenafdeling van de LPF. Vanaf 2006 is hij vier jaar fractiemedewerker van de LPF in de Eindhovense gemeenteraad. Nu toetst hij wetsvoorstellen aan de grondwet.

De Jonge Fortuynisten (JF) hebben een aantal maal opzien gebaard door hun contacten met rechtsextremisten van bijvoorbeeld Nieuw Rechts en de Nieuwe Nationale Partij (NNP),een partij die als opvolger van de verboden fascistische partij CP’86 gezien werd. We schreven hier al eerder over. Bij een aantal momenten van samenwerking tussen de JF en extreemrechtse clubs was Alexander van Hattem ook zelf aanwezig. Natuurlijk was dat zo bij de strafprocessen tegen Fortuyns moordenaar en de jaarlijkse herdenkingstocht in Rotterdam. Maar daarbij zou je nog op kunnen voeren dat de dynamiek van die momenten minder ruimte liet tot screenen van je medestanders.

Extreemrechtse demonstraties
In april 2003 is de situatie een stuk minder gecompliceerd als de extreemrechtse partij Nieuw Rechts een folderactie organiseert in Tilburg. Een juwelier heeft daar een dief doodgeschoten en partijleider Michiel Smit gaat met een aantal kaderleden de straat op om steun te betuigen. Alexander van Hattem doet aan deze actie mee en heeft zich voor de gelegenheid gekleed in een Lonsdale jasje, een populair merk onder skinheads.

Later in 2003, op 9 december, hebben de JF een actie in Den Haag georganiseerd tegen gratie van een RAF lid in Duitsland. Na een actieoproep door Alexander van Hattem trekken ze op naar de Duitse ambassade. In de dagen voorafgaand aan deze actie was de oproep al rond gegaan over extreemrechtse webfora, zoals Holland Hardcore. Hierdoor was er een groep activisten van de NNP gemobiliseerd die zelfs nog iets groter was dan het zevental Jonge Fortuynisten dat op was komen dagen. De toenmalige NNJ-voorman Paul Peters (die op dat moment al is veroordeeld wegens het vernielen van een joodse begraafplaats) is een van de bekendste namen in het gezelschap. Een andere omstreden deelnemer is Rens Kaaijk. Hij is in 2002 na een NVU demonstratie gearresteerd wegens het bedreigen en mishandelen van passerende allochtonen.

Gebruikers van internetforum Holland Hardcore evalueren actie JF

Gebruikers van internetforum Holland Hardcore evalueren actie JF

De oproepen om deel te nemen aan de JF actie op extreemrechtse webfora zijn geen probleem voor Van Hattem. Net als de aanwezigheid van extreemrechtse geweldplegers op zijn actie. Van Hattem stuurt ze niet weg, noch neemt hij op andere wijze afstand van hem. Wel blijken deze deelnemers invloed te hebben op de route van de demonstratie.

Als het NRC vervolgens een foto publiceert van een skinhead op deze actie voelt de JF zich onheus bejegend. Van Hattem stuurt een boze brief en de JF start een klachtenprocedure tegen de krant. Wonderwel winnen ze deze ook nog, terwijl het feitelijk een gecombineerde JF/NNP actie was.

In augustus 2004 doet zich een onduidelijke situatie voor in Eindhoven. De radicale extreemrechtse partij Nationale Alliantie (NA) demonstreert tegen asielzoekers. Door antifascisten wordt een tegengeluid aangekondigd en de spanningen lopen op. Om een botsing tussen te groepen te voorkomen situeert de gemeente de acties op verschillende locaties. Dan duikt Alexander van Hattem ineens op en maakt hij provocatief foto’s van de antifascistische demonstranten. Hij heeft bij diverse gelegenheden al duidelijk gemaakt een grondige afkeer van antifascisten te hebben, dus het waren geen gezelligheidskiekjes die hij maakte. De NA-demonstratie was mede georganiseerd door Van Hattems vroegere JF-kameraad Mart Moors met wie hij in diskrediet was geraakt door diens koerswijziging naar radicaal rechts.

PVV carrière
In 2006 wordt Van Hattem fractiemedewerker van de LPF in de Eindhovense gemeenteraad. Zijn buitenparlementaire activiteiten zijn vanaf dit moment minder op acties en meer op bijeenkomsten gericht. Hierbij trekt hij de aandacht van de PVV. Van Hattems openlijke omgang met extreemrechtse activisten is voor deze partij geen bezwaar hem kandidaat te stellen. In 2011 wordt hij verkozen tot Statenlid voor de PVV in Noord-Brabant, waar hij voorzitter wordt. Ook op de PVV lijsten voor de Tweede en Eerste Kamer staat hij kandidaat.

Alexander van Hattem op Fortuyn herdenking in Rotterdam, 2010

Alexander van Hattem op Fortuyn herdenking in Rotterdam, 2010

Op 29 maart 2014 vindt in Den Haag het gewraakte verkiezingsfeestje van de PVV plaats. Hier vraagt Geert Wilders zijn gehoor of ze meer of minder Marokkanen willen. Uit volle borst scandeert Alexander van Hattem hier het “minder, minder, minder” mee. Later zegt hij achter Wilders te blijven staan en bevestigt hij dat hij echt minder Marokkanen in Nederland wil, en dat dit ook voor Brabant geldt.

Een belangrijke taak van de Eerste Kamer is het toetsen van wetsvoorstellen aan de grondwet. De PVV is voorstander van het afschaffen van de Eerste Kamer. Grondrechten vindt de PVV dan ook niet zo belangrijk. Zeker niet wanneer deze de positie van religieuze minderheden beschermen. Uit hun voorstellen blijkt dat vrijheid van onderwijs, godsdienstvrijheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij deze partij niet in veilige handen zijn. De Eerste Kamer zetel voor de extreemrechtse activist Alexander van Hattem is voor wat dat betreft de kers op de PVV taart.

Wagensveld staat media te woord bij HoGeSa demonstratie 15 november 2014, Hannover

Nederlandse Pegida activist: Wapenhandelaar en nazivriend

Wagensveld staat media te woord bij HoGeSa demonstratie 15 november 2014, Hannover

Wagensveld staat media te woord bij HoGeSa demonstratie 15 november 2014, Hannover

Sinds november 2014 vinden er in Duitsland wekelijks Pegida demonstraties plaats. Pegida is een Duits acroniem voor Vaderlandslievende Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland. Migranten, moslims, politici en de pers worden fel bekritiseerd door de activisten die zichzelf beschouwen als ‘nette en bezorgde burgers’. Wat is de Nederlandse bijdrage aan deze demonstraties? Wie is ‘Ed aus Holland’ die als Pegida demonstrant veelvuldig de pers te woord staat? Wat is zijn relatie met Geert Wilders, en welke rol spelen Nederlandse nazi’s in dit geheel? Kortom, hoe netjes is Pegida eigenlijk? Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka zocht het uit.

“Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.” laat Geert Wilders aan de Pegida demonstranten van 25 januari in Dresden weten. Zijn boodschap aan de 17.000 demonstranten wordt voorgelezen door ‘Ed aus Holland’. Een Nederlandse man, in Duitsland woonachtig en regelmatig spreker op Pegida demonstraties.

Dutch Defence League op Pegida demonstratie Düsseldorf, 8 december 2014

Dutch Defence League op Pegida demonstratie Düsseldorf, 8 december 2014

Deze demonstraties vinden dicht bij Nederland plaats. Gezien het grote aantal PVV-stemmers en de korte reistijd naar Pegida-bijeenkomsten zou je verwachten dat er veel Nederlandse deelnemers zijn. Maar dat valt erg mee. Er zijn enkele individuen die wel eens meedoen. Op 8 december neemt een kleine delegatie van de Dutch Defence League deel aan Pegida demonstratie in Düsseldorf. Maar het meest opvallend zijn toch de anonieme Ed en de steunbetuiging van Wilders. Waar komt deze steunbetuiging van Wilders vandaan? Heeft hij contact met ‘Ed aus Holland’?

Hooligans Gegen Salafisme

Kennelijk is de PVV aanhang niet bereid in Duitsland de straat op te gaan om hun standpunten kracht bij te zetten. Radicalere Nederlandse activisten voelen zich blijkbaar ook niet geroepen Pegida te ondersteunen. Zij zijn wel aanwezig bij de demonstratie die als voorloper van Pegida kan worden beschouwd. Onder de naam Hooligans Gegen Salafisten (HoGeSa) demonstreren op 26 oktober 2014 enkele duizenden hooligans in Keulen. De betoging loopt uit op grote vechtpartijen met de politie. Er worden stenen, flessen en vuurwerk naar de politie gegooid, de Hitlergroet gebracht en leuzen tegen buitenlanders geschreeuwd. Onder deze hooligans bevindt zich een groep van ongeveer tien Nederlanders.

Screenshot foto Nederlandse HoGeSa activisten Keulen, 26 oktober 2014

Screenshot foto Nederlandse HoGeSa activisten Keulen, 26 oktober 2014

De nazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft samen met de Autonome Nationalisten Vlaanderen een bus gehuurd voor “een onvergetelijk moment en een voorbeeld van hoe het hier zou moeten zijn.” Op de Pegida demonstraties die sindsdien plaatsvinden nemen vrijwel altijd HoGeSa activisten deel. Prominente Pegida activisten erkennen dat HoGeSa met hen meeloopt. “Het verschil is”, zegt ‘Ed aus Holland’ aan een journalist van Een Vandaag, “dat zij met Pegida meelopen. En Pegida niet met hen. Wij hebben niets met extreemrechts te maken.”

Ed, der geheime Hooligan

Op 15 november 2014 vindt de tweede HoGeSa demonstratie plaats, dit keer in Hannover. ‘Ed aus Holland’ is zelf een van de deelnemers. Na de HoGeSa rellen in Keulen bestaat er geen enkel misverstand over de aard en het doel van deze demonstratie. Toch vormt dit voor de ‘nette’ Pegida activist geen beletsel. Hij beschouwt en gedraagt zich als een HoGeSa activist, in tegenstelling tot wat hij een maand later aan Een Vandaag vertelt. Deze deelname lijkt niet zijn enige connectie met HoGeSa. Verschillende Duitse onderzoeksgroepen stellen dat hij moderator is van het HoGeSa-forum. De bewering van een Telegraaf journalist dat hij vanaf een HoGeSa adres met de krant mailde versterkt deze stelling.

Telegraaf over connectie Wagensveld en HoGeSa

Telegraaf over connectie Wagensveld en HoGeSa

‘Ed aus Holland’, die in werkelijkheid Edwin Wagensveld heet blijkt niet de nette, bezorgde burger te zijn die hij lijkt. Ed is een ‘geheime hooligan’. Uit een analyse van zijn persoonlijke facebook profiel blijkt hij allerlei berichten van de nazistische NVU te ‘liken’. Ook heeft hij veel vriendschappen met extreemrechtse Nederlandse activisten, waaronder een aantal uit het meest radicale deel van deze beweging. De politieke oriëntatie van zijn facebookvrienden Jeroen van den Berg (Ulfhednar), Olav Schollaardt (Nationale Sozialisten Niederlande) en Edwin Middeljans (Blood&Honour) laat niets te raden over. Wanneer Middeljans op zijn profiel een foto plaatst waarop hij samen met Stefan Wijkamp (alias de Hollandse Hitler) op een neonazidemonstratie in het Duitse Remagen is te zien, plaatst Wagensveld een ‘like’.

Edwin Middeljans (links) en Stefan wijkamp (midden) op demonstratie in Remagen, 22 november 2014

Edwin Middeljans (links) en Stefan wijkamp (midden) op demonstratie in Remagen, 22 november 2014

Politiek is niet het enige wat Middeljans en Wagensveld bindt. Middeljans heeft interesse in de producten uit Wagensveld webshop ‘Der Hollander’.

Screenshot website Edwin Wagensveld, stroomstootwapens te koop

Screenshot website Edwin Wagensveld, stroomstootwapens te koop

Hier verkoopt Wagensveld onder meer stroomstootwapens, pepperspray en airsoftgeweren. Zijn Duitse webshop richt zich exclusief op de Nederlandse markt. In Nederland is particulier bezit van dit soort wapens strafbaar is en geldt als een misdrijf, of is gebonden aan strenge wettelijke voorwaarden. Wagensveld blijkt een ondernemer te zijn die zijn producten ‘discreet verzendt’ en het met wet- en regelgeving niet zo nauw neemt. Een controle of zijn klanten aan wettelijke voorwaarden voldoen ontbreekt bij ‘Der Hollander’.

Screenshot website Edwin Wagensveld

Screenshot website Edwin Wagensveld

Organise

De goed georganiseerde Duitse neonazi scene is structureel aanwezig bij Pegida protesten. Hun aanwezigheid wordt getolereerd. Wagensveld is een voorbeeld dat Pegida en HoGeSa niet zulke gescheiden werelden zijn als Pegida wil laten geloven. In een interview met Een Vandaag laat Wagensveld weten aan te sluiten bij een in 2015 geplande protestmars van het extreemrechtse Pro Patria in Den Haag.

Extreemrechtse activisten en ADO hooligans op Pro Patria demonstratie te Den Haag, 10 augustus 2014

Extreemrechtse activisten en ADO hooligans op Pro Patria demonstratie te Den Haag, 10 augustus 2014

De vorige mars van Pro Patria liep uit de hand en bleek een uit een verzameling van hooligans en extreemrechtse activisten te bestaan. Een aantal van hen was ook aanwezig op de HoGeSa demonstratie in Keulen.

Wagensveld is een belangrijk draaipunt bij Pegida. Hij brengt persoonlijk neonazi’s, Wilders en hooligans bij elkaar. Een coalitie die we eerder zagen rond de Pro Patria mars. Het verbaast dan ook niet dat Wagensveld (met zijn Duitse vrienden?) deel wil gaan nemen aan de komende Pro Patria demonstratie. Welke rol zij hier kunnen gaan spelen zal de toekomst uitwijzen.

Gerelateerde artikelen:
Pro Patria en Identitair Verzet: radicale voorhoede PVV

Verkiezingsonderzoek Europa 2014: Gaat Europa Rechts af?

De antifascistische onderzoeksgroep Kafka heeft onderzoek gedaan naar de partijen die mee doen aan de aankomende Europese verkiezingen. Hier onder het artikel dat zij hierover publiceerden.

Voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 hebben zich enkele kandidaten en partijen aangemeld met een rechtse tot extreemrechtse signatuur. De Europese Unie is niet populair in deze kringen, deels vanwege nationalistische sentimenten, maar ook vanuit onderbouwde argumenten en democratische afwegingen. Het is eigenlijk tegenstrijdig om je verkiesbaar te stellen voor een orgaan dat je af wilt schaffen. Nog vreemder wordt het wanneer je een goed betaalde baan aanvaardt van een instituut dat je eigen partij in de campagne als geldverspillers heeft afgeschilderd. Waarom stort een Europarlementariër van de PVV zijn vergoedingen dan niet terug in de Europese kas? In dit artikel vliegen we in vogelvlucht langs enkele opvallende kandidaten en partijen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVVeuDe PVV is vanuit Nederland de enige extreemrechtse partij die een serieuze kans maakt op veel zetels. In 2009 verwierf de partij 5 van de 25Nederlandse zetels. De huidige PVV-fractie in Europa is inmiddels verscheurd en uiteengevallen, het zal de gemiddelde PVV-kiezer niet deren. Die wil namelijk helemaal geen goed bestuur in Europa, maar een afbouw van de Europese macht. Er staan eigenlijk maar weinig verrassingen op de kandidatenlijst van de PVV. De dissidente Europarlementariërs zijn natuurlijk geschrapt.
Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Alleen de kandidatuur van professor Hans Jansen (1942) uit Amsterdam is vermeldenswaardig. Jansen cirkelde de afgelopen jaren nog als een semi-onafhankelijke arabist rondom de PVV. Met deze kandidatuur is hij volwaardig PVV’er geworden. Jansen heeft wel meer extreemrechtse contacten gehad in het recente verleden. Zo was hij in november 2006 spreker op een congres van de extreemrechtse organisaties Deltastichting en Identiteit in België. Alle andere sprekers waren toonaangevende personen uit het extreemrechtse veld zoals Alain de Benoist van Grece. De Deltastichting is met haar tijdschrift TeKoS de intellectuele ruggengraat van nieuw rechts in Vlaanderen.
Enkele jaren daarvoor was professor Jansen spreker op een debat in Rotterdam. Daar debatteerde hij met een breed panel van PvdA tot Filip de Winter van het Vlaams Belang over de utopie van de multiculturele samenleving. De Winter hamerde op de Europese Leitkultur die beter zou zijn dan de cultuur van de migranten. In het debat krijgt hij hierin steun van Hans Jansen die stelt: “de westerse cultuur is op dit moment superieur aan alle andere culturen, die is het meest hoogstaand, het meest efficiënt”. Deze ontmoeting van gelijkgestemden kan spoedig voortgezet worden in het Europese Parlement waar de PVV nauw samen wil gaan werken met allerlei extreemrechtse partijen zoals het Vlaams Belang, en ook met het radicale Front National uit Frankrijk.

Anti EU(ro) Partij

Heitmeier bij een Voorpost actie tegen ‘Anti-Blank Racisme’ 24 november 2011, Den Haag

Heitmeier bij een Voorpost actie tegen ‘Anti-Blank Racisme’ 24 november 2011, Den Haag

We schreven al eerder over deze partij die aanvankelijk door de rechtsextremist Wim Vreeswijk opgericht werd, maar zich van hem afkeerde. Vreeswijks toenmalige medeoprichter Jack Rijnders (1946) uit Nieuwegein staat ook nu weer kandidaat. Nadat we hem eerder dit jaar in een artikel over de gemeenteraadsverkiezingen noemden stuurde hij een verontwaardigde mail naar Kafka waarin hij stelt tegen discriminatie en fascisme te zijn en dat hij daarom ook met Vreeswijk brak. Waarom de partij dan nog steeds samenwerkt met de bekende rechtsextremist Jan Heitmeier (1950) uit Amstelveen is dan de vraag. Heitmeier komt uit de radicale partij CP’86 voort en is tegenwoordig vooral met de actiegroep Taalverdediging in de weer. In 2012 sprak hij een bijeenkomst van de extreemrechts actiegroep Voorpost Den Haag toe over het onderwerp taal. Ook nam hij deel aan een Voorpost-actie bij de ambassade in Zuid-Afrika om solidariteit met de blanke bevolking te tonen. Jan Heitmeier steunt de Anti EUro Partij nu bij de verkiezingsdeelname, maar is zelf geen kandidaat. Ook twee andere mensen uit Taalverdediging zetten een steunhandtekening. Het gaat om Heitmeiers zus Mieke Heitmeier (1956) uit Amstelveen en secretaris Tom Hoevers (1931) uit Amsterdam-Noord.
Als laatste ondersteuner van de Anti EUro Partij kunnen we Frans Bergwerf (1942) uit het Drentse Beilen nog noemen. Hij was na de vergeefse verkiezingsdeelname van de Anti-Europa Partij in 2012 even betrokken bij een extreemrechtse partij die zich Nieuwe Volks Partij Nederland noemde, maar alleen een digitaal bestaan leek te hebben.

Artikel 50

Screenshot facebookprofiel Van Meetelen

Screenshot facebookprofiel Van Meetelen

Ook Artikel 50 is een partij die zich tegen de EU keert en al eerder behandeld is op deze website. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 doken diverse radicale figuren op met extreemrechtse achtergronden. Lijsttrekker Daniel van der Stoep (1980) uit Den Haag is zelf uit de PVV van Geert Wilders afkomstig en is Europarlementariër. Zoals je zou verwachten zijn er nog wel enkele ex-PVV’ers kandidaat bij Artikel 50. Bijvoorbeeld Erna Beentjes (1967) uit Den Haag en het enige gemeenteraadslid van Artikel 50: Gerton van Unnik (1966) uit Weesp. Van Unnik stapte op als Statenlid voor de PVV in Noord-Holland nadat die fractie in 2012 uiteen viel. Hij was in 2012 even actief bij de Libertarische Partij als kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Artikel 50 krijgt bij deze verkiezingen wel meer steun van mensen die uit de Libertarische Partij komen. Gerton van Unnik schreef dat hij eind 2012 naar een studiebijeenkomst van het extreemrechtse Vlaams Belang over Europa wilde gaan.
Uit Bergen op Zoom komt Artikel 50-kandidaat Boy van Meetelen (1980). Hij was daar in maart nog kandidaat voor de lokale Lijst Linssen, maar werd niet verkozen tot raadslid. Op Facebook liet Van Meetelen globaal zien waar zijn politieke voorkeuren liggen. Hij liket niet alleen de PVV en internationale anti-islamgroepen, maar kiest ook voor de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Boy van Meetelen is ook facebookvriend met de bekende rechtsextremist Paul Peters, die Identitair Verzet leidt. Er staan wel meer extreemrechtse activisten in zijn vriendenlijst.

IQ-de Rechten-Plichten-Partij

Ondanks de partijnaam komt de lijsttrekker van een eenmanslijst van de IQ-partij niet heel slim over. Delftenaar Günther Niessen (1939) is geen bekende rechts-extremist, maar heeft kennelijk denkbeelden ontwikkeld die wel populair zijn in deze hoek. Nota bene in de zendtijd voor politieke partijen komt hij uit de kast. Hij poneert de antisemitische complottheorie dat “multimiljardairs” van de Joodse “Ashkenazi-groep” (Asjkenazim) vijftig jaar geleden meer grip “op sterke Europese volkeren” wilden krijgen door “geboortesterke immigrantengroepen binnen te loodsen”. Volgens Niessen wilde ze “de bruine mensen als verdringingswapens gebruiken”. Op de website van de partij is meer informatie te vinden. Er wordt modieus ingehaakt op de PVV-leus “meer of minder” met de volgende tekst:

Günther Niessen in een uitzending van zendtijd voor politieke partijen

Günther Niessen in een uitzending van zendtijd voor politieke partijen

“Wilt u meer of minder Nederlanders? IQ-Partij is voor meer Nederlanders. Voor meer Nederlanders met een normale IQ. Mentaal zwakke, maar geboortesterke immigranten vormen een groot probleem. De immigranten-gemeenschappen, sommigen van hen ook nog met een sterk agressie- en overvaller-profiel, dijen uit zoals olievlekken en trekken de gemiddelde IQ in het land naar beneden”.
Je zou niet verwachten dat een partijnaam als IQ-partij gewoon een onomwonden racistische boodschap verbergt. De partij denkt dat allochtonen een laag IQ hebben en daarmee een bedreiging vormen voor Nederlanders die een hoog IQ zouden hebben.

Vrouwen Partij

De enige man op de kandidatenlijst van de progressieve Vrouwen Partij is Khalid Ahmed Chaudry (1952) uit Den Haag. Hij is ook de enige die een rechtse achtergrond lijkt te hebben. In 2006 stond hij tweemaal kandidaat bij verkiezingen. Eerst voor de LPF-afsplitsing Ons Den Haag voor de gemeenteraad, en later voor de Partij voor Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die Partij voor Nederland stond toen onder leiding van Hilbrand Nawijn. In die jaren profileerde Nawijn zich met stevige rechtse uitspraken en een warme samenwerking met het Vlaams Belang van Filip de Winter.

De Groenen

Uunk voert campagne voor de Groenen

Uunk voert campagne voor de Groenen

Het profiel van de milieupartij de Groenen is niet altijd eenduidig. Het kleine partijtje heeft een links imago en er wordt vaak samengewerkt met GroenLinks. Toch zijn er binnen de partij mensen actief die zich niet thuis voelen onder het paraplubegrip “links”. In de jaren negentig hielden de Groenen zelfs besprekingen met enkele extreemrechtse splinterpartijtjes (Nederlandse Christen Democraten en Partij voor Milieu en Recht) over samenwerking. In 2001 stapte ruim een derde van de leden over naar GroenLinks en was een fusie van de baan.
Een typische vertegenwoordiger van de tweeslachtigheid is de huidige kandidaat Gerben Uunk (1965) uit Amsterdam en Purmerend. Tegenwoordig woont hij in het west-Ierse stadje Ennis. Uunk was in de jaren negentig actief bij de Groenen en het omstreden milieupartijtje Eco 2000. Bij Eco 2000 doken destijds figuren op die uit extreemrechtse partijen kwamen, dit leverde protesten op van antifascistische groepen. In 2002 koos Gerben Uunk voor Pim Fortuyn. Uunk was kandidaat voor de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen en coördinator voor het LPF-district Amsterdam. Als radicale Fortuynisten van het “Leger Tegen Links” in 2002 een actie bij de Bijlmerbajes organiseren doet Gerben Uunk ook mee.

SGP/ChristenUnie

Bas Belder (1946) is al jarenlang een belangrijke kracht binnen de SGP en staat op de tweede plek van de combinatielijst met de ChristenUnie voor Europa. Hij is sinds 1999 Europarlementariër. In 2009 kiest Belder er voor om in een samenwerkingsfractie te gaan zitten waarin ook de extreemrechtse separatistische partij Lega Nord uit Italië zit. Kennelijk zijn ze voor de SGP acceptabel als partner. In mei 2012 bezoekt Bas Belder een boekpresentatie van het omstreden duo Sam en Wim van Rooy. Na kritische schrijfsels over de islam hebben ze ditmaal Europa op de korrel genomen. Sam van Rooy is in 2011 medewerker van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij komt negatief in het nieuws nadat hij in een internetfilmpje willekeurige moslimvrouwen op video vastlegt en voor “tuig” uitmaakt. Hij kon zijn biezen pakken, maar kreeg al snel een betrekking bij de studiedienst van het Vlaams Belang. Bij de boekpresentatie die Bas Belder bezoekt zijn dan ook prominenten van het Vlaams Belang aanwezig, zoals Filip de Winter. Het gaat immers om een boek waaraan hun eigen partijmedewerker geschreven heeft. Ook de Europese PVV’ers zijn van de partij.