Verkiezingsonderzoek Europa 2014: Gaat Europa Rechts af?

De antifascistische onderzoeksgroep Kafka heeft onderzoek gedaan naar de partijen die mee doen aan de aankomende Europese verkiezingen. Hier onder het artikel dat zij hierover publiceerden.

Voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 hebben zich enkele kandidaten en partijen aangemeld met een rechtse tot extreemrechtse signatuur. De Europese Unie is niet populair in deze kringen, deels vanwege nationalistische sentimenten, maar ook vanuit onderbouwde argumenten en democratische afwegingen. Het is eigenlijk tegenstrijdig om je verkiesbaar te stellen voor een orgaan dat je af wilt schaffen. Nog vreemder wordt het wanneer je een goed betaalde baan aanvaardt van een instituut dat je eigen partij in de campagne als geldverspillers heeft afgeschilderd. Waarom stort een Europarlementariër van de PVV zijn vergoedingen dan niet terug in de Europese kas? In dit artikel vliegen we in vogelvlucht langs enkele opvallende kandidaten en partijen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVVeuDe PVV is vanuit Nederland de enige extreemrechtse partij die een serieuze kans maakt op veel zetels. In 2009 verwierf de partij 5 van de 25Nederlandse zetels. De huidige PVV-fractie in Europa is inmiddels verscheurd en uiteengevallen, het zal de gemiddelde PVV-kiezer niet deren. Die wil namelijk helemaal geen goed bestuur in Europa, maar een afbouw van de Europese macht. Er staan eigenlijk maar weinig verrassingen op de kandidatenlijst van de PVV. De dissidente Europarlementariërs zijn natuurlijk geschrapt.
Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag

Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag
Jansen op PVV manifestatie 21 september 2013, Den Haag
Alleen de kandidatuur van professor Hans Jansen (1942) uit Amsterdam is vermeldenswaardig. Jansen cirkelde de afgelopen jaren nog als een semi-onafhankelijke arabist rondom de PVV. Met deze kandidatuur is hij volwaardig PVV’er geworden. Jansen heeft wel meer extreemrechtse contacten gehad in het recente verleden. Zo was hij in november 2006 spreker op een congres van de extreemrechtse organisaties Deltastichting en Identiteit in België. Alle andere sprekers waren toonaangevende personen uit het extreemrechtse veld zoals Alain de Benoist van Grece. De Deltastichting is met haar tijdschrift TeKoS de intellectuele ruggengraat van nieuw rechts in Vlaanderen.
Enkele jaren daarvoor was professor Jansen spreker op een debat in Rotterdam. Daar debatteerde hij met een breed panel van PvdA tot Filip de Winter van het Vlaams Belang over de utopie van de multiculturele samenleving. De Winter hamerde op de Europese Leitkultur die beter zou zijn dan de cultuur van de migranten. In het debat krijgt hij hierin steun van Hans Jansen die stelt: “de westerse cultuur is op dit moment superieur aan alle andere culturen, die is het meest hoogstaand, het meest efficiënt”. Deze ontmoeting van gelijkgestemden kan spoedig voortgezet worden in het Europese Parlement waar de PVV nauw samen wil gaan werken met allerlei extreemrechtse partijen zoals het Vlaams Belang, en ook met het radicale Front National uit Frankrijk.

Anti EU(ro) Partij

Heitmeier bij een Voorpost actie tegen ‘Anti-Blank Racisme’ 24 november 2011, Den Haag
Heitmeier bij een Voorpost actie tegen ‘Anti-Blank Racisme’ 24 november 2011, Den Haag
We schreven al eerder over deze partij die aanvankelijk door de rechtsextremist Wim Vreeswijk opgericht werd, maar zich van hem afkeerde. Vreeswijks toenmalige medeoprichter Jack Rijnders (1946) uit Nieuwegein staat ook nu weer kandidaat. Nadat we hem eerder dit jaar in een artikel over de gemeenteraadsverkiezingen noemden stuurde hij een verontwaardigde mail naar Kafka waarin hij stelt tegen discriminatie en fascisme te zijn en dat hij daarom ook met Vreeswijk brak. Waarom de partij dan nog steeds samenwerkt met de bekende rechtsextremist Jan Heitmeier (1950) uit Amstelveen is dan de vraag. Heitmeier komt uit de radicale partij CP’86 voort en is tegenwoordig vooral met de actiegroep Taalverdediging in de weer. In 2012 sprak hij een bijeenkomst van de extreemrechts actiegroep Voorpost Den Haag toe over het onderwerp taal. Ook nam hij deel aan een Voorpost-actie bij de ambassade in Zuid-Afrika om solidariteit met de blanke bevolking te tonen. Jan Heitmeier steunt de Anti EUro Partij nu bij de verkiezingsdeelname, maar is zelf geen kandidaat. Ook twee andere mensen uit Taalverdediging zetten een steunhandtekening. Het gaat om Heitmeiers zus Mieke Heitmeier (1956) uit Amstelveen en secretaris Tom Hoevers (1931) uit Amsterdam-Noord.
Als laatste ondersteuner van de Anti EUro Partij kunnen we Frans Bergwerf (1942) uit het Drentse Beilen nog noemen. Hij was na de vergeefse verkiezingsdeelname van de Anti-Europa Partij in 2012 even betrokken bij een extreemrechtse partij die zich Nieuwe Volks Partij Nederland noemde, maar alleen een digitaal bestaan leek te hebben.

Artikel 50

Screenshot facebookprofiel Van Meetelen
Screenshot facebookprofiel Van Meetelen
Ook Artikel 50 is een partij die zich tegen de EU keert en al eerder behandeld is op deze website. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 doken diverse radicale figuren op met extreemrechtse achtergronden. Lijsttrekker Daniel van der Stoep (1980) uit Den Haag is zelf uit de PVV van Geert Wilders afkomstig en is Europarlementariër. Zoals je zou verwachten zijn er nog wel enkele ex-PVV’ers kandidaat bij Artikel 50. Bijvoorbeeld Erna Beentjes (1967) uit Den Haag en het enige gemeenteraadslid van Artikel 50: Gerton van Unnik (1966) uit Weesp. Van Unnik stapte op als Statenlid voor de PVV in Noord-Holland nadat die fractie in 2012 uiteen viel. Hij was in 2012 even actief bij de Libertarische Partij als kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Artikel 50 krijgt bij deze verkiezingen wel meer steun van mensen die uit de Libertarische Partij komen. Gerton van Unnik schreef dat hij eind 2012 naar een studiebijeenkomst van het extreemrechtse Vlaams Belang over Europa wilde gaan.
Uit Bergen op Zoom komt Artikel 50-kandidaat Boy van Meetelen (1980). Hij was daar in maart nog kandidaat voor de lokale Lijst Linssen, maar werd niet verkozen tot raadslid. Op Facebook liet Van Meetelen globaal zien waar zijn politieke voorkeuren liggen. Hij liket niet alleen de PVV en internationale anti-islamgroepen, maar kiest ook voor de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet. Boy van Meetelen is ook facebookvriend met de bekende rechtsextremist Paul Peters, die Identitair Verzet leidt. Er staan wel meer extreemrechtse activisten in zijn vriendenlijst.

IQ-de Rechten-Plichten-Partij

Ondanks de partijnaam komt de lijsttrekker van een eenmanslijst van de IQ-partij niet heel slim over. Delftenaar Günther Niessen (1939) is geen bekende rechts-extremist, maar heeft kennelijk denkbeelden ontwikkeld die wel populair zijn in deze hoek. Nota bene in de zendtijd voor politieke partijen komt hij uit de kast. Hij poneert de antisemitische complottheorie dat “multimiljardairs” van de Joodse “Ashkenazi-groep” (Asjkenazim) vijftig jaar geleden meer grip “op sterke Europese volkeren” wilden krijgen door “geboortesterke immigrantengroepen binnen te loodsen”. Volgens Niessen wilde ze “de bruine mensen als verdringingswapens gebruiken”. Op de website van de partij is meer informatie te vinden. Er wordt modieus ingehaakt op de PVV-leus “meer of minder” met de volgende tekst:

Günther Niessen in een uitzending van zendtijd voor politieke partijen
Günther Niessen in een uitzending van zendtijd voor politieke partijen
“Wilt u meer of minder Nederlanders? IQ-Partij is voor meer Nederlanders. Voor meer Nederlanders met een normale IQ. Mentaal zwakke, maar geboortesterke immigranten vormen een groot probleem. De immigranten-gemeenschappen, sommigen van hen ook nog met een sterk agressie- en overvaller-profiel, dijen uit zoals olievlekken en trekken de gemiddelde IQ in het land naar beneden”.
Je zou niet verwachten dat een partijnaam als IQ-partij gewoon een onomwonden racistische boodschap verbergt. De partij denkt dat allochtonen een laag IQ hebben en daarmee een bedreiging vormen voor Nederlanders die een hoog IQ zouden hebben.

Vrouwen Partij

De enige man op de kandidatenlijst van de progressieve Vrouwen Partij is Khalid Ahmed Chaudry (1952) uit Den Haag. Hij is ook de enige die een rechtse achtergrond lijkt te hebben. In 2006 stond hij tweemaal kandidaat bij verkiezingen. Eerst voor de LPF-afsplitsing Ons Den Haag voor de gemeenteraad, en later voor de Partij voor Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die Partij voor Nederland stond toen onder leiding van Hilbrand Nawijn. In die jaren profileerde Nawijn zich met stevige rechtse uitspraken en een warme samenwerking met het Vlaams Belang van Filip de Winter.

De Groenen

Uunk voert campagne voor de Groenen
Uunk voert campagne voor de Groenen
Het profiel van de milieupartij de Groenen is niet altijd eenduidig. Het kleine partijtje heeft een links imago en er wordt vaak samengewerkt met GroenLinks. Toch zijn er binnen de partij mensen actief die zich niet thuis voelen onder het paraplubegrip “links”. In de jaren negentig hielden de Groenen zelfs besprekingen met enkele extreemrechtse splinterpartijtjes (Nederlandse Christen Democraten en Partij voor Milieu en Recht) over samenwerking. In 2001 stapte ruim een derde van de leden over naar GroenLinks en was een fusie van de baan.
Een typische vertegenwoordiger van de tweeslachtigheid is de huidige kandidaat Gerben Uunk (1965) uit Amsterdam en Purmerend. Tegenwoordig woont hij in het west-Ierse stadje Ennis. Uunk was in de jaren negentig actief bij de Groenen en het omstreden milieupartijtje Eco 2000. Bij Eco 2000 doken destijds figuren op die uit extreemrechtse partijen kwamen, dit leverde protesten op van antifascistische groepen. In 2002 koos Gerben Uunk voor Pim Fortuyn. Uunk was kandidaat voor de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen en coördinator voor het LPF-district Amsterdam. Als radicale Fortuynisten van het “Leger Tegen Links” in 2002 een actie bij de Bijlmerbajes organiseren doet Gerben Uunk ook mee.

SGP/ChristenUnie

Bas Belder (1946) is al jarenlang een belangrijke kracht binnen de SGP en staat op de tweede plek van de combinatielijst met de ChristenUnie voor Europa. Hij is sinds 1999 Europarlementariër. In 2009 kiest Belder er voor om in een samenwerkingsfractie te gaan zitten waarin ook de extreemrechtse separatistische partij Lega Nord uit Italië zit. Kennelijk zijn ze voor de SGP acceptabel als partner. In mei 2012 bezoekt Bas Belder een boekpresentatie van het omstreden duo Sam en Wim van Rooy. Na kritische schrijfsels over de islam hebben ze ditmaal Europa op de korrel genomen. Sam van Rooy is in 2011 medewerker van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij komt negatief in het nieuws nadat hij in een internetfilmpje willekeurige moslimvrouwen op video vastlegt en voor “tuig” uitmaakt. Hij kon zijn biezen pakken, maar kreeg al snel een betrekking bij de studiedienst van het Vlaams Belang. Bij de boekpresentatie die Bas Belder bezoekt zijn dan ook prominenten van het Vlaams Belang aanwezig, zoals Filip de Winter. Het gaat immers om een boek waaraan hun eigen partijmedewerker geschreven heeft. Ook de Europese PVV’ers zijn van de partij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s