1-11-2015 Landelijke demonstratie: Refugees Welcome! Stop de rechtse hetze!

(English below)
refugeeswelcomelogoOp zondag 1 november organiseert de Anti-Fascistische Actie (AFA) een landelijke demonstratie onder het motto ‘Refugees Welcome’ in Den Haag. Met deze demonstratie willen we met zo veel mogelijk mensen solidariteit tonen met vluchtelingen en een sterk geluid laten horen tegen de rechtse hetze tegen vluchtelingen.

Migratie is van alle tijden. Ook nu zijn er mensen op de vlucht voor oorlog, armoede en politieke onderdrukking. Deze omstandigheden worden voor een groot deel veroorzaakt door de buitenlandse politiek van Westerse landen. Maar in plaats van dat vluchtelingen in Nederland welkom worden geheten, word er een rechtse hetze tegen hen gevoerd. Aangewakkerd door rechtse politieke partijen worden er onder andere asielzoekerscentra en toekomstige opvangplekken voor vluchtelingen beklad met racistische teksten en symbolen. Ook vinden er op meerdere plekken in het land demonstraties tegen vluchtelingen plaats.

Wij vinden dat we solidair moeten zijn met vluchtelingen en dat er een einde moet komen aan de rechtse hetze die gebaseerd is op angst en leugens. Zo word er o.a. gesteld dat vluchtelingen sociale woningen innemen terwijl het juist de rechtse politici zijn die ervoor zorgen dat er geen sociale woning meer worden gebouwd. In tijden van toenemend racisme is het belangrijk een sterke antiracistische beweging te bouwen.

Daarom roepen wij op tot een brede demonstratie om onze solidariteit met vluchtelingen te uiten en een vuist te maken tegen racisme en uitsluiting. Kom dus allemaal op 1 november naar Den Haag om 15:00 uur voor het Centraal Station en demonstreer mee!

Refugees welcome! Stop de rechtse hetze!

Datum: 1-11-2015
Tijd: 15:00
Verzamelplaats: Plein voor Centraal Station Den Haag
Facebook event: https://www.facebook.com/events/449088708628795/
——————————————————————————————
1-11-2015 Nationwide Demonstration: Refugees Welcome! Stop the right-wing witch-hunt!

On Sunday November 1, the Anti-Fascist Action (AFA) is organizing a nationwide demonstration under the banner of ‘Refugees Welcome’ in The Hague. With this demonstration, we would like to show solidarity with refugees and speak out against the rightwing witch-hunt against them.

Migration has always taken place. People are still fleeing from war, poverty, and political repression. The foreign policy of Western nations is largely responsible for these conditions. But instead of refugees being welcomed to the Netherlands, a right-wing witch-hunt is being carried out against them. Fueled by right-wing political parties, asylum seekers centers and future shelters for refugees get vandalized with racist words and symbols. Several locations in the Netherlands have been witness to demonstrations against refugees.

We believe that we should be in solidarity with refugees and that the smear campaign based on fear and lies from the right must stop. For example, it is often said that refugees take up social housing while the right-wing politicians are in fact making sure that public housing is no longer built. In times of increasing racism, it is important to build a strong anti-racist movement.

This is why we are calling for a large demonstration to express our solidarity with refugees and to make a fist against racism and discrimination. Come November 1 to The Hague at 15:00 in front of Central Station and demonstrate with us!

Refugees welcome! Stop the witch-hunt!

Date: 1-11-2015
Time: 15:00
Meet-up: Square in Front of The Hague Central Station
Facebook event: https://www.facebook.com/events/449088708628795/

Gevaarlijke herhaling van de geschiedenis in Duitsland

Neo nazi's in Heidenau

Neo nazi’s in Heidenau

In de vroege jaren ‘90 was Duitsland het toneel van brandaanslagen op huisvestingen van asielzoekers. Zo waren er in 1992 dagenlang rellen bij een vluchtelingenopvang in Rostock. Enkele honderden militante rechts-extremisten aangemoedigd door enkele duizenden buurtbewoners gooiden molotovcocktails naar de vluchtelingenopvang en probeerden de opvang binnen te komen. Op wonderlijke wijze werd er niemand vermoord. De enige rechts-extremist die vervolgd werd was een persoon die een molotovcocktail naar een agent had gegooid.

Voor de Duitse antifascistische beweging waren de rellen in Rostock een keerpunt, vele antifascisten gingen in Rostock de straat op om de rechts-extremisten te verjagen. In tegenstelling tot de rechts-extremisten werden de antifascisten wel snel opgepakt door de politie. Maar ook op vele andere plekken in Duitsland zoals Solingen en Hoyerswerda kwam het tot xenofobie gewelddaden en brandstichtingen met zelfs de dood tot gevolg. Ook in die tijd was “vluchtelingenproblematiek” een hot topic in Duitsland.

Zie hier de kaart met alle dodelijke slachtoffers extreem rechts geweld in Duitsland van 1990 tot nu.

Antifascisten demonstreren in Heidenau

Antifascisten demonstreren in Heidenau

Maar terug naar nu. Neo-nazi’s laten op internet kaarten circuleren met daarop duizenden onderkomens van vluchtelingen door heel Duitsland. En dit soort semi-gemaskeerde oproepen tot geweld blijven niet onbeantwoord. Er is de laatste maanden een schrikbarende toename van extreem-rechtse agressie tegen onderkomens van vluchteling, te veel om ze allemaal te belichten. Eén van de laatste vind sinds enkele dagen lang plaats in Heidenau in de Duits deelstaat Sachsen. In Heidenau zijn de laatste dagen verschillende aanvallen door rechts-extremisten geweest op een vluchtelingenonderkomen met als doel om te voorkomen dat vluchtelingen zich in een voormalige bouwmarkt vestigen. Het kwam hierbij tot rellen met de politie 30 agenten raakten op afgelopen vrijdag 21 augustus hierbij gewond. De politie trad echter nauwelijks op tegen de neo-nazi’s, welke praktisch vrij spel hadden. Toen op zaterdag echter een grote groep antifascisten het gebouw wilde beschermen werden zij op brute wijze door de politie in elkaar geslagen.

De situatie doet wederom terugdenken aan begin jaren ’90 niet alleen vanwege de enorme agressie naar vluchtelingen maar ook vanwege het bizarre optreden van de politie waarbij mensen die op willen komen voor de rechten van vluchtelingen bruut in elkaar worden geslagen.

Maar er is meer aan de hand. Denk aan de opgeblazen auto van een linkse politicus die zich heeft ingezet voor het huisvesten van 280 vluchtelingen in een leegstaand hotel in Freital. Voorafgaand aan deze aanslag zijn er in Freital al meerdere onderkomens van vluchtelingen aangevallen en zijn er meerdere malen vluchtelingen op straat aangevallen.

Dit zijn slechts enkele druppels uit een gigantische beerput, het complete plaatje is haast niet meer te documenteren. In Nederland lopen de gemoederen tot op heden ook hoog op, maar de xenofobe reactie zou men een light variant kunnen noemen. Alertheid is voor antifascisten op dit moment van het grootste belang. Ook in Nederland is een sfeer waar de vlam in de pan kan slaan. Naast verschillende burgerinitiatieven tegen opvang van vluchtelingen waar ook bekende rechts-extremisten bij betrokken zijn doet de media vrolijk mee met het verdraaien van feiten. Zo zijn vluchtelingen “migranten” geworden en zijn de rechts-extremisten die vluchtelingen aanvallen mensen die “verzet” plegen geworden. Ook uitspraken van politici over vluchtelingen dragen bij aan een klimaat waarin geweld tegen vluchtelingen en onderkomens van vluchteling plaats kunnen vinden. Ook in Nederland is er xenofobe agressie tegen vluchtelingen. Wat de toekomst ons zal brengen in Nederland wat betreft agressie tegen vluchtelingen is niet te zeggen. De vraag voor antifascisten in Nederland op dit moment is hoe we weerstand kunnen bieden tegen de Nederlandse “light-variant” van de extreem-rechtse daden en retoriek op het gebied van vluchtelingenvraagstukken die op dit moment in landen om ons heersen.