Samenwerking extreem-rechts vraagt om serieuze tegenbeweging

Hitlergroet wordt gebracht op PVV manifestatie
Hitlergroet wordt gebracht op PVV manifestatie
Zaterdag 21 september 2013 hield de PVV van Geert Wilders haar eerste openbare betoging. Sterker nog, dit was de eerste echt openbare bijeenkomst van de PVV sinds haar oprichting. De bijeenkomst was erop gericht om te protesteren tegen bezuinigingen van het kabinet, en met name ook tegen dit kabinet zelf. De opkomst was gelukkig een stuk lager dan die van een linkse en sociaal-democratisch getinte anti-bezuinigingen demonstratie in Amsterdam op dezelfde dag. Toch zijn in deze PVV bijeenkomst, en met name uit de gebeurtenissen eromheen, een aantal bijzonder onaangename ontwikkelingen te bespeuren.

Ten eerste was dit met afstand de grootste extreem-rechtse manifestatie in Nederland in jaren. Daarnaast was het ook de meest brede. Neo-nazis van Blood en Honour demonstreerden gebroederlijk naast de meer traditionele PVV aanhang. Mensen brachten de hitlergroet naast mensen die zichzelf voorheen waarschijnlijk als a-politiek hadden bestempeld.

Spandoek met de tekst “Eigen volk eerst”
Spandoek met de tekst “Eigen volk eerst”
Meer traditioneel extreem-rechts heeft al jaren moeite om nog demonstraties te organiseren. Er wordt nog wel degelijk veel actie gevoerd en geweld gepleegd, maar voornamelijk in kleine groepjes. Ondanks pogingen om nieuwe aanhang te rekruteren, groeien deze groepjes al jaren nauwelijks.

De PVV manifestatie was in die zin een trendbreuk dat men plotseling met een veel grotere groep dan ooit tevoren stond te demonstreren. Dit blijkbaar tot tevredenheid van alle partijen; white-powertekens, de hitlergroep, een spandoek met “Eigen volk eerst!” etc. werden zonder commentaar getolereerd in de PVV demonstratie. En blijkbaar kon klassiek extreem-rechts ook over het Israel-standpunt van Geert Wilders heenstappen.

Als gevolg van deze nummerieke omvang voelden de extremisten zich direct gesterkt in het plegen van geweld. Meerdere keren probeerden verenigde groepen rechts-extremisten linkse demonstraties die verderop in Den Haag plaatsvonden, aan te vallen. Ook verzamelden groepen extreem-rechtsen zich op diverse plekken in de stad, waar ze door de politie werden verwijderd. Het is uiteraard niet te verwachten dat ze daar veel goeds in de zin hadden.

De eerste openbare manifestatie van de PVV was dus direct een ongekende vereniging van extreem-rechts, met als gevolg dat men zich gesterkt voelde om geweld te plegen tegen mensen met een afwijkende politieke mening. Dit alles onder het motto van een demonstratie tegen bezuinigingen.

Nu zijn tijden van economische crisis en sociale chaos de afgelopen eeuw steeds opnieuw een vruchtbare voedingsbodem voor extreem-rechts gebleken. Ook op dit moment neemt in Griekenland het geweld vanuit extreem-rechts met de dag toe. In het door economische crisis geplaagde land worden met regelmaat migranten aangevallen door georganiseerde knokploegen van de Gouden Dageraad partij. Inmiddels is na steeds toenemend geweld de eerste linkse activist vermoord door een lid van deze fascistische partij.

Ondanks, of juist dóór, deze openlijke gewelddadigheden neemt de aanhang en populariteit van de fascisten in Griekenland met de dag toe. Men heeft op dit moment 18 zetels in het parlement, en in de peilingen staat de partij op grote winst.

Gelukkig is in Nederland de situatie nog niet zo uit de hand gelopen als in Griekenland. Zowel op economisch gebied als op het gebeid van extreem-rechs geweld is Nederland een stuk beter af dan Griekenland. Dit betekent natuurlijk niet we maar wat achterover kunnen leunen. Griekenland kan onze solidariteit goed gebruiken, en ook in Nederland is het nu meer dan ooit van belang om zowel het fascisme als de bezuinigingen van het kabinet te bestrijden.

Want een andere les uit de afgelopen eeuw is dat extreem-rechts nooit op een democratische manier aan de macht is gekomen. Dit is altijd gebeurd door intimidatie, geweld en paramilitaire campagnes. Ook in Nederland heeft men daar blijkbaar van geleerd. Door te proberen om met verschillende verwante groepen gezamenlijk op te trekken en met geweld de straat te ‘veroveren’, doet extreem-rechts precies wat van ze te verwachten is. In historische perspectief geplaatst stelt de macht van extreem-rechts momenteel nog niet zoveel voor. Maar elke stap vooruit voor extreem-rechts is voor de rest van ons een stap terug naar de prehistorie, een stap die voorkomen moet worden.

Het samenwerken van de door Wilders gemobiliseerde rechts-extremisten is een gevaarlijke ontwikkeling. Dit hebben ze zelf direct al laten zien. Geweld en intimidatie zoals deze zich nu in Griekenland voordoen, en zoals deze zich voorgedaan hebben bij elke opkomst van extreem-rechts moeten zo vroeg mogelijk gestopt worden. Hoe eerder hoe beter.

AFA Nederland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s