Luidkeels protest tegen Le Pen en Wilders

English below
nr3Ruim 60 mensen protesteerden tegen de komst van de extreem-rechtse politica Marine Le Pen naar Den Haag. Zij was hier om met Geert Wilders te praten over Europese samenwerking.

Met trommels, toeters en een luchtalarm was het een flink kabaal. Met het lawaaiprotest maakten de antifascisten duidelijk dat zij niet gediend waren van de komst van Le Pen en het racistische gedachtengoed van Front National en de PVV. Het geluid was tot in de Tweede Kamer te horen.

13-11-20132Er werden meerdere toespraken gehouden waarin werd benadrukt dat het gevaarlijk en zorgwekkend is dat extreem-rechts in heel Europa aan een opmars bezig is. Een Europese samenwerking versterkt dit gevaar. Racisten voelen zich gesterkt door deze ontwikkeling. Zo was dat ook te zien tijdens de PVV-manifestatie afgelopen september waar van alle neo-nazistische en fascistische groepen leden aanwezig waren. Een deelnemer aan deze manifestatie maakte zelfs de Hitlergroet, er werden spandoeken meegedragen met teksten als “Eigen volk eerst” en ook de Prinsenvlag (bekend van de NSB) was aanwezig. In plaats van dat de PVV hier wat aan deed, zaten enkele dagen later vier kamerleden met een prinsenvlagspeldje in de Tweede Kamer.

En dat is het gevaar, het geeft racisten het idee dat ze openlijk hun haat kunnen verspreiden en daad bij het woord kunnen voegen. Daarom is en blijft het belangrijk om je stem te laten horen tegen racisme.

nr4Na enkele uren lawaai te hebben gemaakt begon om 15:30 de persconferentie van Le Pen en Wilders. Op dat moment viel de mobiele eenheid de demonstranten aan. Zogenaamd omdat iemand wat beledigends had gezegd. In plaats van de woordvoerder van de demonstranten aan te spreken begon de ME gelijk te slaan. Hierbij raakten meerdere mensen gewond. Iemand werd tot bloedens toe op zijn hoofd geslagen met de achterkant van wat het lijkt een peperspraybusje terwijl hij al vast werd gehouden. Daarna werd hij op de grond gegooid, waarna meerdere ME’ers op hem gingen zitten. Ook heeft kreeg iemand een knuppel op haar mond en heeft nu een barst in haar tand. Andere mensen kregen klappen op armen, hoofd en zelf hun mond. Er werden 3 arrestaties verricht. Volgens de politie één voor het belemmeren van arrestatie en twee voor belediging.

Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme!
————————————————————————————————————-

Loud protest against Le Pen and Wilders

About 60 people protested against the visit of French extreme-right politician Marine Le Pen in Den Haag. She was here to talk to Geert Wilders about European cooperation.

A loud cacophony was provided by drums, horns and an air raid siren. With this noise protest, the anti-fascists made it clear that they were not pleased with Le Pen’s visit and the racist ideology of the Front National and the PVV. The sound was audible inside of Parliament.

Several speeches were given emphasizing the worrisome and dangerous trend of the rise of the extreme right throughout Europe. Their cooperation in the European Parliament increases this threat. Racists also feel empowered by this development. This was also visible during the PVV demonstration last September where members of every Dutch neo-nazi and fascist group were present. A participant at this demonstration even gave the Hitler-salute. Banners were carried with the text “Own Volk First” and the Prince’s Flag (made infamous by the NSB) was carried by several participants. Instead of doing something about this, several PVV members of
parliament wore lapel-pins with this flag to work several days later.

And that is the danger, the rise in popularity of the far right gives them the idea that they can openly spread their hate and put a deed to their word. That is why it is important to keep raising your voice against racism.

After several hours of making noise, Le Pen’s and Wilder’s press conference began at 15:30. At that moment, the riot police (ME) attacked the demonstrators, supposedly because someone had said something insulting. Instead of speaking to the spokesperson of the demonstration, the ME began to beat people immediately.

Several people were injured. Someone was beaten bloody on his head with something that looked like the back of a pepper-spray can while he has already subdued. Afterwards, he was thrown on the ground and two riot police sat on top of him. A woman was hit with a night stick on her mouth and now has a crack in her tooth. Other people were hit on their arms, heads, and mouths. 3 people were arrested. According to the police, one for hindering an arrest, and the other two for insulting an officer.

Not then! Not now! Never again fascism!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s