30-11-2013: Extreem-rechts congres in Leuven blokkeren

UPDATE 28/11: Het NSV congres is verplaatst van Leuven naar het de ontmoetingsplek van het Vlaams Belang in Antwerpen (Van Maerlantstraat 14, 2060 ANTWERPEN). Hopelijk snel meer informatie op: http://rechtsblokkeren.wordpress.com/

UPDATE 27/11: De KULeuven heeft geen toestemming verleend aan het NSV om het College van Premonstreit te gebruiken voor hun internationaal colloquium. Hierdoor is het NSV naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Ze verzekeren alvast dat het colloquium “zeker en vast zal doorgaan” in Leuven, dus deze tegenactie zal ook zeker en vast doorgaan. Plaats van afspraak blijft het Damiaanplein om 11h. Tot daar!

tumblr_mvucd69sSZ1r76rfro1_1280Wij roepen op tot een tegenactie tegen een internationaal colloquium georganiseerd door de nationalistische studentenvereniging NSV, onder de noemer “Wij zijn de Jeugd!”. Dit extreem-rechts congres gaat door om 13u in het College van Premonstreit in de Naamsestraat te Leuven, in samenwerking met Arktos, een distributeur en uitgever van extreem-rechtse literatuur. Het voornaamste doel van deze dag is – voor hen – om contacten te leggen (en ideeën uit te wisselen) met ‘revolutionaire rechtse jongeren(-bewegingen)’ doorheen Europa. Ons voornaamste doel van deze dag is dit congres dat nationalisme, uitsluiting en racisme promoot niet te laten doorgaan! De waarden van nsv en de organisaties die ze laten spreken, staan lijnrecht tegenover de onze: wij zijn voor vrijheid en solidariteit en een open samenleving. Zij staan voor nationalisme en traditionele moraal die in de jaren ’30 al voorbijgestreefd waren.

Hun programma bestaat uit panelgesprekken, verschillende standjes met allerhande extreem-rechtse propaganda en sprekers van verschillende Europese bewegingen. Deze sprekers zijn o.a. Laszlo Toroczkai (Hongarije, leider van een extreem-rechtse jeugdbeweging), Blocco Studentesco (Italië, jeugdafdeling van het sterk fascistische Casa Pound en volgens hunzelf “aanhanger van het fascisme van het derde millenium”) en Markus Willinger (Oostenrijk, auteur van het boek “Generation Identity, A Declaration of War Against the ’68ers”). Moest het extreem-rechtse en gevaarlijk fascistische karakter van het NSV voor sommigen nog niet duidelijk zijn, dan blijkt dit wel uit hun keuze van sprekers.

Zonder twijfel willen wij er voor zorgen dat dit congres niet kan doorgaan. Wij willen verhinderen dat fascistisch gedachtegoed openlijk kan gepropagandeerd worden, verhinderen dat deze individuen banden kunnen smeden en hun gevaarlijke ideeën kunnen uitwisselen. Daarom roepen wij op om de dag zelf een menselijke blokkade te vormen om deze fascisten geen plek te bieden in onze stad!

Plaats en tijdstip van afspraak : 11u aan het Damiaanplein te Leuven. Van daaruit zal naar het College van Premonstreit gegaan worden.

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme! No pasaran!

Meer informatie: http://rechtsblokkeren.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s