Callouts to block FvD on the 10th of July!

Currently there are two callouts to block FvD on the 10th of July. One is of Anarchist Group Amsterdam and one of Mokum Against Fascism.

Callout from Anarchist Group Amsterdam

== English ==

Stopping Putin means destroying the FvD!
Sunday 10th of July, 13:00

The elitist conspiracy fascists from Forum voor Democratie will gather to show support to and celebrate their friend, dictator and mass murderer Putin! Together with the fascists of the AFD from Germany, the Russian ambassador and other scum!

Start 13:00, Everywhere around the RAI, Amsterdam, Europaplein 24

Be creative! Organise yourself in affinity groups, make a plan and execute it!

== Dutch ==

Poetin stoppen! Is FvD slopen!
Zondag 10 juli, 13:00

De elitaire complot fascisten van de Forum voor Democratie komen bij elkaar om hun steun voor vriend, dictator en massamoordenaar Poetin te vieren! Met de fascisten uit Duitsland van de AFD, de Russische ambassadeur en ander tuig!

Start 13:00, Overal rond de RAI Amsterdam, Europaplein 24

Wees creatief! Organiseer je in losse groepen, maak een plan en voer het uit!

== Ukranian ==

Зупинити Путіна, знищити FvD!
10 липня, 13:00.
Europaplein 24, RAI, Amsterdam.

Консервативна політична партія Forum voor Democratie виступає на підтримку диктатора та масового вбивці Путіна! Із російським послом та пропутінськими націоналістами AfD із Німеччини вони організовують спільну конференцію.
Організуйтесь! Збирайтеся з однодумцями і виступайте проти!
Ні пропутінізму!

== Russian ==

Остановить Путина, уничтожить FvD!
10 июля, 13:00.
Europaplein 24, RAI, Amsterdam.

Консервативная политическая партия Forum voor Democratie выступает в поддержку диктатора и массового убийцы Путина! С российским послом и пропутинскими националистами AfD из Германии они организовывают совместную конференцию.
Организуйтесь! Собирайтесь с единомышлениками и выступайте против!


Callout from Mokum Against Fascism

TEGENDEMONSTRATIE
bij FvD symposium ‘Understanding the conflict in Ukraine’
10 juli 13.00 Europaplein

—- English follows Dutch —-

De RAI heeft na onze mailacties aangegeven tóch door te gaan met het faciliteren van het FvD symposium ‘Understanding the conflict in Ukraine’ op 10 juli a.s.

EN DAT BETEKENT ACTIE!

Bij deze roepen we iedere organisatie, buurtbewoner, groep, antifascist, iedereen die zich wil uitspreken tegen de normalisering van fascistisch gedachtegoed op om met ons in actie te komen. Samen zullen we met veel lawaai duidelijk maken dat fascisten/Putin propagandisten NIET WELKOM ZIJN in Amsterdam of waar dan ook!

Tijdens het symposium zullen allerlei fascistische complottheorieën voorbij komen. Putin zal worden verheerlijkt door Kremlin propagandist John Laughland en Russische ambassadeur Alexander Shulgin, complottheoreticus Joost Niemöller zal haatdragende leugens over de oorlog verspreiden, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De giftige meetings zullen daarnaast doordrenkt zijn met alles wat de fascisten willen normaliseren; queerfobie, racisme, vrouwenhaat, islamofobie, klimaatontkenning, antisemitisme, pro-life denken, enzovoort.

Dit kunnen we niet onverstoord voorbij laten gaan! Sluit je aan bij de tegenactie bij de RAI op 10 juli om 13.00. Neem trommels, toeters, bellen, antifascistische vrienden, buren en familieleden mee! Neem je banners, borden en vlaggen mee. En we nemen een megafoon en een zeepkist mee; voor mensen die dat willen is er ruimte om te spreken.

Op donderdag 7 juli zal er een (optionele) online briefing plaatsvinden ter voorbereiding aan de actie. Stuur een mailtje naar mokumtegenfascisme@disroot.org als je daar als vertegenwoordiger van een groep of als individu bij wil zijn. Updates over de exacte locatie volgen via de bekende kanalen. Als je op een andere manier op de hoogte wil blijven of andere vragen hebt laat het dan weten via bovenstaand mailadres.

♥️✊
Mokum Tegen Fascisme

Toen niet – Nu niet – Nooit meer fascisme

—— English ——-

COUNTERDEMONSTRATION
At the FvD symposium ‘Understanding the conflict in Ukraine’
10th of July 13.00 Europaplein

After our e-mail campaigns, the RAI has indicated that it will continue to facilitate the FvD symposium ‘Understanding the conflict in Ukraine’ on 10 July.

AND THAT MEANS TIME FOR ACTION!

We hereby call on every organization, local resident, group, anti-fascist, anyone who wants to speak out against the normalization of fascist ideas to take action with us. Together we will make it loud and clear that fascists/Putin propagandists ARE NOT WELCOME in Amsterdam or anywhere else!

During the symposium, all kinds of fascist conspiracy theories will be discussed. Putin will be glorified by Kremlin propagandist John Laughland and Russian ambassador Alexander Shulgin, conspiracy theorist Joost Niemöller will spread hateful lies about the war, and we could go on and on. The toxic meetings will also be infused with everything the fascists want to normalize; queerphobia, racism, misogyny, Islamophobia, climate denial, anti-Semitism, pro-life thinking, and so on.

We can’t let this pass undisturbed! Join the counter-action at the RAI on 10 July at 13.00. Bring drums, bells, whistles, anti-fascist friends, neighbors and relatives! Bring your banners, signs and flags, we’ll take care of the flyers. And we bring a megaphone and a soapbox; there is room to speak for people who want to.

An (optional) online briefing will take place on Thursday 7 July in preparation for the promotion. Send an email to mokumtegenfascisme@disroot.org if you would like to attend as a representative of a group or as an individual. Updates on the exact location will follow through the known channels. If you want to stay informed in another way or have other questions, please let us know via the above email address.

♥️✊
Mokum Against Fascism

Toen niet – Nu niet – Nooit meer fascisme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s