Pegida op filmtour. Een analyse.

Pegida ging afgelopen week op tour door Nederland met het plan om een anti-islamfilm te vertonen voor moskeeën in Enschede, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Hoe verliep de tour van Pegida en wat voor beelden wilden zij laten zien?

Film
Na een eerdere poging van Pegida om tijdens de Ramadan een tour langs moskeeën te doen om daar varkensvlees te barbecueën, die grotendeels verboden werd, reproduceerde Pegida dit idee om ditmaal een tour te doen met een anti-islamfilm. Volgens Pegida zouden zij “de ware aard van de Islam” aantonen door beelden op grootscherm te laten zien in de publieke ruimte van verkrachtingen, onthoofdingen en verbrandingen. Hiermee laat Pegida zien dat zij de ingeslagen weg van pure provocatie willen voorzetten. Dit heeft niks te maken met religiekritiek maar met het nodeloos provoceren om zo media-aandacht te creëren en moslims zoveel mogelijk te kwetsen. Pegida weet dat deze plannen in veel steden tot beperkingen leiden vanuit burgemeesters van de steden die zij aan willen doen. En waar er tegenactie komt in de slachtofferrol te kruipen om hiermee zogenaamd het gevaar van “islamisering” aan te tonen.

Het idee van provocatie neemt met deze tour ziekelijke vormen aan. Het tonen van beelden van verkrachtingen in de publieke ruimte om hiermee je punt te maken is een klap in het gezicht van iedereen die te maken heeft gehad met verkrachting en seksueel geweld. Het willen vertonen van zulke beelden en het met gelijkgestemden hiernaar willen kijken is an sich al een ziekelijke openbaring. Hiermee wordt maar weer eens duidelijk dat Pegida het niet te doen is om op te komen voor vrouwenrechten wat zij pretenderen, maar dat het alleen in dienst staat van hun anti-islamagenda. Alles lijkt Pegida, met hun leider Edwin Wagensveld voorop, eraan gelegen om de provocatie zo hard mogelijk te maken.

De Tour

Pegida startte hun tour in Enschede, de stad waar zij eerder een bouwterrein van een moskee besmeurden met varkensbloed. Zo’n twintig Pegida-aanhangers kwamen opdagen waar zij in een door de politie afgesloten straat naar hun “film” keken. Zo’n dertig antifascisten lieten een tegengeluid horen.
Continue reading

Extreemrechtse terreurverdachte lid Anti Terreur Brigade

Deze week werd bekend dat in mei een extreemrechtse terreurverdachte is gearresteerd. Een 43-jarige man uit Gelderland zou een aanslag op moslims hebben voorbereid. Wie is deze man? Bij welke organisaties was hij actief? En is de terreurdreiging uit extreemrechtse hoek serieus te nemen? Antifascistische onderzoeksgroep Kafka schreef er een artikel over.

Logo ATB

Logo ATB

‘Bom schematische tekening’, ‘loop uitboren’ en ‘hitman’. Zomaar een aantal zoekopdrachten op internet van Vincent Teunissen (1974) uit Doornenburg. Op 23 mei valt de politie de woning waar hij samen met zijn ouders verblijft binnen. Teunissen, die in de jaren ’90 bij de Luchtmobiele Brigade zat wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Bij hem thuis worden twee alarmpistolen aangetroffen en zo’n 1800 kogels van het kaliber .22 en 9mm. Het bezit van deze wapens is onvoldoende grond om iemand van het voorbereiden van een aanslag te verdenken. Maar Teunissen wordt ook in verband gebracht met een poging meer wapens te kopen en zou toegang hebben tot explosieven. En in combinatie met zijn zoekopdrachten op internet plaatst hij zichzelf verder in de verdachtenhoek. Helemaal als je kijkt in welke politieke kringen deze ex-militair zich ophoudt.

Politieke carrière
Teunissen is actief bij de Anti Terreur Brigade Special Forces (ATB), een organisatie die in 2016 is opgericht “om weerwoord en reactie te kunnen geven aan de terreur van de Islam.” De ATB vreest de invloed van de islam in Nederland en bekritiseert het gebrek aan een effectieve respons die de overheid in hun ogen zou moeten geven.
Continue reading

Vluchtelingen, solidariteit en een belangrijke demonstratie

Het is hoogzomer, de hoogste tijd dus voor de EU om door te gaan met het laten verzuipen van vluchtelingen in de Middellandse Zee. De score staat momenteel op 1504 verdronken vluchtelingen. Tot nu toe hebben 55.001 de oversteek wel overleefd. Als het aan de EU ligt, zal dat ze weinig baten: ‘opvang in eigen regio’ of opsluiting in kampen aan de rand van de EU is beleid, deportatie is van het beleid een onderdeel. Creperen in plaats van verdrinken. Dit intens gemene beleid verdient naast verachting vooral ook actieve tegenwerking. Jij kunt daarbij helpen. Jij kunt bijvoorbeeld op 10 augustus in Amsterdam laten zien dat je zij aan zij wilt staan met al diegenen die voor onvrijheid, onrecht en onheil proberen te vluchten.

Het protest van 10 augustus staat niet op zichzelf. Een paar opvallende verzetsdaden gingen er aan vooraf. Ik begin met de bestorming door migranten van de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Marokko. Rond de achthonderd mensen vochten zich de enclave in, waarbij ze een zes meter hoog hek en de Spaanse veiligheidstroepen ter plekke trotseerden. De mensen hadden zich voorbereid op een harde botsing en hadden onder meer zelfgemaakte schilden. Dit soort bestormingen zijn er vaker, maar nu werd er van “geweld zonder precedent” gesproken. Natuurlijk verbleekt dat geweld nogal als je het afzet tegen het systematisch geweld waarmee de EU – in Spanje, in Italië, in Griekenland maar ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland – vluchtelingen weert, interneert, deporteert. En wie niet wil dat vluchtelingen zich naar binnen vechten, kan maar beter helpen ervoor te zorgen dat deze mensen gewoon onbelemmerd Europa in reizen en gebruikmaken van hun fundamentele vrijheid om te gaan, te staan en te wonen in welk gebied ze willen. Migranten, vluchtende mensen die zich naar binnen vechten, laten iets belangrijks zien. Ze tonen aan dat vluchtelingen gene zielige, willoze slachtoffers zijn maar mensen die actief hun voor hun eigen vrijheid en waardigheid opkomen en hun eigen toekomst proberen vorm te geven. Het past mensen die het voorrecht hebben om niet te hoeven vluchten om naast deze vluchtelingen te staan en te helpen, niet uit liefdadigheid maar uit solidariteit.

Naast een vluchteling gaan staan uit solidariteit, dat is vrijwel letterlijk wat Elin Ersson deed. Deze Zweedse vrouw zat in een vliegtuig dat op het punt stond om te vertrekken. Ze ontdekte dat een van haar medepassagiers een Afghaanse man was die gedeporteerd zou worden naar Afghanistan. Ze was gaan staan, en bleef staan, uit protest. Ze zei: “ Zolang een persoon staat, kan de piloot niet opstijgen. Ik ga niet zitten totdat de persoon van het vliegtuig is”, waarmee ze op de man doelde die op het punt stond om uitgezet te worden. Elin Ersson lievestreamde de gang van zaken. Ze lichtte nog toe: “Ik wil dat hij uit het vliegtuig gaat, omdat hij in Afghanistan niet veilig is. Ik probeer de regels van mijn land te veranderen, ik hou er niet van. Het is niet juist om mensen naar de hel te sturen.” Uiteindelijk verliet zowel de man als de vrouw het vliegtuig: de deportatie naar Afghanistan was vor dat moment voorkomen. Maar Elin Ersson kan een boete of gevangenisstraf krijgen, vanwege het weigeren om bevelen van de piloot te gehoorzamen. Als het zover komt, verdient ze solidariteit, zoals zij die opbracht voor de met deportatie bedreigde man.

We zitten niet allemaal in een vliegtuig samen met een voor deportatie bestemde vluchteling. We zijn niet allemaal in de gelegenheid om vluchtelingen die hekken over klimmen en gewapende troepen trotseren, rechtstreeks te hulp te komen. We zijn niet allemaal direct betrokken bij het onderdak brengen van vluchtelingen om ze uit handen van immigratie- en deportatiediensten te houden. Maar hoe dan ook, we kunnen wel iets doen ter ondersteuning van al dit soort activiteiten. We kunnen ons laten zien en laten horen op protesten tegen het wrede en onrechtvaardige beleid dat de EU – en afzonderlijke landen, ook Nederland – tegen vluchtelingen, hun bewegingsvrijheid en hun waardigheid voert. Dan weten vluchtelingen dat ze niet worden vergeten, dan weten mensen die met allerlei vaak riskante solidariteitsacties bezig zijn, dat ze niet alleen staan. Het beleid zal niet omzwaaien door een enkele demonstratie. Maar demonstraties helpen wel om de druk op te voeren om dat beleid zo onuitvoerbaar mogelijk te maken.

Een hele goede gelegenheid om te demonstreren hebben we op 10 augustus. Dan vindt in Amsterdam de actie “Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU” plaats. De actie is bedoeld om druk op de EU te zetten zodat vluchtelingen daadwerkelijk geholpen worden, in plaats van dat hulpverleners als criminelen worden bejegend en vluchtelingen blijven verdrinken. Uit de oproep: “Wij zijn solidair met alle mensen die op de vlucht zijn. We willen dat Europese politici stoppen de zogenaamde ‘Libische kustwacht’ als uitsmijter te gebruiken. In plaats daarvan moet de EU zorgen voor veilige vluchtroutes, decriminalisering van reddingsoperaties op zee en een menswaardige hervestiging van diegenen die moeten vluchten voor oorlog, geweld of armoede.” Hulde voor de breedte van de solidariteit; de oproep maakt dus nadrukkelijk geen onderscheid tussen mensen die vluchten omdat ze vervolgd zijn en mensen die vluchten omdat ze arm zijn.

Niet alles aan de oproep is perfect: die “ menswaardige herhuisvesting” klinkt als iets waar overheidsbureacuraten een vervelende draai aan kunnen geven, en is nog nee n openlijke erkenning van de vrijheid van migratie, de vrijheid om je woonoord te kiezen. Ook zijn er in de oproep zinsneden te vinden die spreken van de wens om het “migratiedebat weer in een humane, pro-Europese en democratische richting te sturen.” Humaan? Graag! Democratisch? Dubieus begrip in dit verband: wat als de meeste mensen in Europa vluchtelingen willen weren? Wijken we vor de meerderheid, ook als die meerderheid onrecht doordouwt? En “pro-Europees”? Dat kan alles betekenen. Ook de bouwers aan Fort Europa, het concept van waaruit het weren van vluchtelingen = via prikkeldraad, via het verdrinken van mensen, via deportaties – wordt gefaciliteerd, beschouwen zich veelal als pro-Europees. Ik denk dat we het hele concept ‘Europa’ aan de machthebbers en hun hardvochtige bureaucraten en propagandisten over kunnen laten. De solidariteit waar het om gaat is universeel, niet ‘Europees’ van aard.

Maar dit soort dubbelzinnigheden en problemen doen niets wezenlijks af aan de algemene richting van dit protest. Die richting is heel goed. De oproep ademt een geest van humaniteit en solidariteit die krachtige ondersteuning verdient. En niets hoeft actievoerders ervan te weerhouden om op de demonstratie zelf de discussie aan te gaan met mededemonstranten om tot verdere aanscherping in no-border-richting te komen en andere activiteiten in die richting onder de aandacht te brengen.

Ik zie dus geen erg goede inhoudelijke redenen om weg te blijven, en ik zie heel goede en urgente redenen om juist wel te gaan. Een aanzienlijke opkomst op deze demonstratie, gepaard aan een wellicht vriendelijk getoonzette maar inhoudelijk radicale boodschap, daar hoop ik op. Jij komt ook? Mooi!

Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU
vrijdag 10 augustus
17.00 uur – 19.00 uur
Dam, Amsterdam

Noten:

1 International Organization for Migration, “ Mediterranean migrants Arrivals Reach 55,001 in 2018; Deaths 1,504”, 27 juli 2018, http://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-55001-2018-deaths-1504 , gevonden via Al Jazeera, “More than 1,500 people died trying to reach Europe in 2018: UN”, 27 juli 2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/07/1500-people-died-reach-europe-2018-180727171737861.html

2 Euronews, “Migrants storm fence at Spain’s Ceata enclave”, 26 juli 2018, http://www.euronews.com/2018/07/26/migrants-storm-fence-at-spain-s-ceuta-enclave

3 Al Jazeera, “Swedish activist stops flight from deporting Afghan man to ‘hell’”, 25 juli 2018,
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/swedish-activist-stops-flight-deporting-afghan-man-hell-180725100123106.html

4 “Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU”, https://www.facebook.com/events/291847764891795/ . Oproepen voor de demonstratie vind je inmiddels ook op Indymedia: “Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU”, 25 juli 2018, https://www.indymedia.nl/node/44013 en op de website van Autonomen Brabant, “10 augustus, Amsterdam: Seebrucke – Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid EU”, 27 juli 2018, https://autonomenbrabant.nl/2018/07/27/10-augustus-amsterdam-seebrucke-demonstratie-tegen-vluchtelingenbeleid-eu/

Peter Storm

Wie zijn er te gast bij Pegida in Enschede op 17 september?

Neonazi hooligans van HoGeSa roepen op voor de demonstratie in Enschede

Neonazi hooligans van HoGeSa roepen op voor de demonstratie in Enschede

Op 17 september doet Pegida een tweede poging om hun internationale rechts-extremistische mars door te laten gaan in Enschede. Waar Nederlandse extreem rechtse demonstraties vaker een internationaal karakter hebben met demonstranten uit België en Duitsland en sprekers uit dezelfde landen pakt pegida het een stap professioneler aan. Met een grote internationale mobilisatie, een enorm aantal nationale en internationale sprekers en een beruchte neonazi band. Het doel van de Nederlandse tak van de internationale anti-Islam beweging is het organiseren van islamofoob verzet. Een massamobilisatie zoals in Enschede past goed binnen deze strategie. Om te kijken wat we kunnen verwachten is het interessant om te zien wie er allemaal hun opwachting in Enschede maken.

Wagensveld staat media te woord bij HoGeSa demonstratie 15 november 2014, Hannover

Wagensveld staat media te woord bij HoGeSa demonstratie 15 november 2014, Hannover

Allereerst komt natuurlijk Edwin Wagensveld, voorman van de Nederlandse tak van Pegida. Wagensveld heeft een handel in in Nederland verboden wapens zoals pepperspray, stroomstootwapens, airsoftwapens en kruisbogen. De webshop richt zich op de Nederlandse markt en verstuurt discreet. Maar daar houdt het niet op, Wagensveld heeft ook vele neo-nazi contacten en was afgelopen zomer in Bulgarije om met een lokale extreem rechtse militie jacht te maken op vluchtelingen.

Jayda Fransen and Paul Golding

Jayda Fransen and Paul Golding

Dan zijn er ook de internationale sprekers Paul Golding en Jayda Fransen. Beide actief bij Britain First, sterker nog, Golding was de leider en Fransen staat momenteel aan het roer. Golding is op verschillende gelegenheden Moskees binnengevallen met een groep rechts extremisten, hij heeft daar twee maanden gevangenisstraf voor gekregen. Ook heeft Britain First trainingen gehouden waarin zij hun millitanten hebben proberen te bekwamen in mesgevechten en hebben zij “christelijk patrouilles” gehouden in Britse straten. De lokale christelijke leiders moesten er echter niets van hebben en het was eerder een excuus om de bijbels uit te delen en de lokale moslimgemeenschappen en die wijken waar zij patrouilleerden te intimideren.

Kategorie C op een flyer van een BlooD & Honour concert in Slovenië

Kategorie C op een flyer van een BlooD & Honour concert in Slovenië

Kategorie C is een Duitse nazi band die ongeveer 20 jaar actief is een een grote schare aanhangers om zich heen heeft verzameld. De leadzanger Hannes Ostendorf was in Bremen betrokken bij een brandaanslag op een vluchtelingenverblijf. De band distantieert zich al jaren officieel van rechts extremisme maar speelde sindsdien met vele nazi-bands, brachten muziek uit op nazi labels en speelt op een demonstratie van HoGeSa (Hooligans Gegen Salafismus) in Keulen voor 4500 neo-nazi’s. Deze demonstratie eindigde in een serie geweldplegingen. Al word HoGeSa ditmaal niet expliciet genoemd door Pegida als de vorige keer. Precies deze neo-nazi’s van HoGeSa willen massaal naar de Pegida demonstratie in Enschede komen en zijn aan het mobiliseren via hun social-media kanalen.

Gerhard Bauer is een neo-nazi uit Oostenrijk die aldaar verschillende poging onderneemt om een brede extreem rechtse beweging op te bouwen. Aldaar betrokken bij verschillende neo-nazi partijen zoals Partei des Volkes en later bij de Freie heimatliche Bewegung.

 

Alex Kurth is de voorzitter van de Saksische afdeling van de extreem rechtse politieke partij Die Rechte. Hij was voorheen actief bij de neo-nazi’s van de NPD en heeft is in 2016 veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Ook daarvoor was zijn strafblad verre van schoon, zo is hij veroordeeld tot vier en een half jaar cel na de zware mishandeling van twee bandleden van een Duitse popband. Ook is Kurth bekend van zijn goede contacten met de politie. Nadat Kurth zijn mobieltje kwijtraakte kwamen activisten er achter dat hij en de politie veel informatie met elkaar uitwisselden, en er intensief contact bestond tussen in ieder geval drie agenten en kopstukken van de extreem rechtse beweging. Dit contact ging onder andere over demonstraties.

Paul Meijer is raadslid voor de partij Forza! in de gemeente Haarlemmermeer. Forza! is te zien als een PVV kloon, Meijer zelf ziet dit echter anders. “De manier waarop Wilders tekeergaat tegen moskeeën en de islam, daar staan wij niet achter.” Aldus Meijer in een interview van april dit jaar over het uit de partij zetten van een meer PVV georiënteerde partijgenoot. We zijn erg benieuwd hoe Paul Meijer het dan verklaart dat hij de spreekstoel zal delen met fascisten, neo-nazi’s, migrantenjagers en geweldplegers waarna er een nazi-band liedjes zal spelen.

Het zijn niet alleen geharde rechts-extremisten die komen spreken. Ook beginners, met bijbehorende fouten maken hun opwachting. Zo ook Marco Burghout. Burghout is betrokken bij de Nederlandse Burger Partij, is soort PVV kloon met plannen om in 2018 met enkele gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. De partij claimt de Nederlandse burgers te willen verenigen, spreken op neo-nazi demonstraties lijkt hiervoor niet de beste tactiek. Burghout wilden in 2015 een petitie indienen tegen een AZC in Papendrecht. Door een spelfout werd echter een petitie voor een AZC.

Pegida worstelt al langere tijd met tegenvallende deelnemersaantallen maar desalniettemin is de verwachting dat er erg veel rechts-extremisten naar Enschede af zullen reizen, juist vanwege de hierboven beschreven sprekers. Het is niet alleen belangrijk om de laatste stuiptrekkingen van Pegida met verzet te beantwoorden maar het is ook van belang dat we rechtse haatpraat niet laten normaliseren maar dat we het stoppen.

Zie voor de oproep van de protesten tegen de internationale neonazi demonstratie hier.